TACO-epidemien

Vi har jo alle hørt om Taco før – noen må ha tacoskjell, men andre foretrekker lefse? Denne artikkelen handler selvfølgelig noe helt annet, nemlig Transfusion-Associated Circulatory Overload.

Skrevet av: Maria E. Steigen, LIS 2 HSYK Mosjøen

Bilde av taco i taco-skjell, fra https://www.emra.org/, Cingulum
Bilde fra Emra.org: TACO, Transfusion-Associated Circulatory Overload.

Epidemien i en jungel av forkortelser

Transfusion-Associated Circulatory Overload, forkortet TACO, er en reaksjon som skjer ved blodtransfusjoner. TACO er svært prevalent, og forekommer nok oftere enn man vet, det er derfor transfusjonsmedisineren omtalte det hele som en epidemi.

Midt i en pandemi kan det være litt voldsomt å bli introdusert for en epidemi, men allikevel viktig. Jeg hadde om TACO, TRALI, TAD, AHTR og FNHTR på studiet, men i jungelen av forkortelser gikk alle disse litt i ett, men jeg har nå blitt introdusert for oversikter fra Helsedirektoratet som gjør at man klarer å skille det hele fra hverandre.

Akutte transfusjonsreaksjoner

I klinikken, som ung lege/sykepleier/hjelpepleier/bioingeniør m.fl., kan man til stadighet være i kontakt med pasienter som får transfusjoner, enten man jobber ved sengepost, infusjonspoliklinikk eller i mottak. Det er derfor viktig å vite litt om de forskjellige reaksjonene man kan ha ved transfusjoner.

Man har gjerne hørt om anafylaksik sjokk og AVOCADO-behandling på studiet, og gjerne også litt generelt om akutte hemolytiske transfusjonsreaksjoner (AHTR). Det viktigste er uansett å raskt stoppe transfusjonen om man har mistanke om en transfusjonsreaksjon. Man må raskt sjekke om rett produkt, med riktig blodtype, er gitt til rett pasient. Det er også viktig å kontakte blodbanken så snart som mulig, slik at nødvendige prøver blir tatt og prosedyrer for utredning av transfusjonsreaksjoner blir satt i gang.

Forskjellige symptomer kan tyde på de forskjellige typene transfusjonsreaksjoner, og Helsedirektoratet har en flott oversikt over det som anbefales. Som tittelen til dette innlegget indikerer vil jeg gå litt inn på TACO, samt de relaterte TRALI og TAD.

Ved mistanke om akutt transfusjonsreaksjon:

Skjema for mistanke om akutt transfusjonsreaksjon fra Helsedirektoratet, Cingulum
Fra Helsedirektoratet.no: Mistanke om akutt transfusjonsreaksjon (2)

TACO – Transfusion-Associated Circulatory Overload

På norsk heter TACO «transfusjonsassosiert volumoverbelastning». TACO oppstår inntil 12 timer etter en transfusjon, og har symptomer som er forenelig med overvæsking/positiv væskebalanse (3). Disse symptomene er for eksempel tungpust, takykardi, og hypertensjon. Akutt lungeødem kan også forekomme, eller eventuelt forverring av kjent lungeødem på røntgen toraks.

Det er internasjonalt blitt utviklet en sjekkliste for transfusjoner som vurderer risikoen for å utvikle TACO grunnet transfusjon. Helsedirektoratet har en norsk versjon av denne (4). Det framkommer av sjekklisten av hjerte-kar sykdom, samt nyresvikt, alvorlig anemi og hjertesviktssymptomer er risikofaktorer for TACO.

Overvæskingen fører til økt belastning på hjertekamrene og man kan da få utskilt BNP og NT-proBNP. Om disse er forhøyet i tillegg til andre typiske symptomer økes mistanken om at det er TACO man har med å gjøre. Behandlingen for dette er diuretika og respirasjonsstøtte om det er nødvendig. Man kan og forsøke prevensjon av TACO ved å for eksempel gi diuretika før transfusjon (1,4).

TACO sjekkliste fra Helsedirektoratet, Cingulum
Fra helsedirektoratet.no: TACO sjekkliste (4)

TRALI – Transfusion-Associated Acute Lung Injury

TRALI er akutt lungeødem assosiert med blodtransfusjoner. Disse pasientene har ikke nødvendigvis hjertekarsykdom i bakgrunn, og det er ikke satt som risikofaktor for tilstanden (1).

Disse pasientene får lungeødem etter transfusjon, og man antar det skjer grunnet økt vaskulær permeabilitet da en immunreaksjon blir aktivert av noe i blodet som blir transfundert (1).

Tegn og symptomer på TRALI er:

  • cyanose
  • feber
  • hypotensjon
  • hypoksemi.
  • På røntgen thorax kan en se bilaterale lungeinfiltrater (5).

I motsetning til TACO har man ingen spesifikke blodprøver som kan sterke mistanke om diagnose (3).

En pasient med TRALI kan ha stort behov O2 tilførsel, og kan få behov for respirasjonsstøtte og måtte intuberes (1). På tross av behov for intensivbehandling kan personer som har vært igjennom TRALI komme seg helt fint uten sekveler i etterkant.

Bilde av TRALI Røntgen Toraks , Cingulum
Fra healthjade.net: TRALI Røntgen Toraks (5)

Tungpust etter transfusjon, men ikke TACO eller TRALI?

For å oppsummere er altså TACO, TRALI transfusjonsreaksjoner som gir lungeødem hos pasienter som nylig har fått transfusjon. TACO påvirker heller hjerte-kar syke, imens TRALI er mer «ikke-kardiogent». TACO har hypertensjon og kan gi økt proBNP, imens TRALI har hypotensjon og kan kreve intubasjon.

Hva kaller man det da, om noen utvikler dyspnø innen 24 timer av en blodtransfusjon, men som ikke passer under TACO, TRALI eller annen allergisk reaksjon? Da har vi TAD, Transfusjon-Associated Dyspnea, som også kan kreve O2 tilførsel og respirasjonsstøtte (3), men ikke har noen spesifikke funn eller behandling.

Oppsummering

Det finnes flertallige transfusjonsreaksjoner, og TACO, TRALI og TAD er noen av disse. Selv om transfusjonsreaksjoner er relativt sjeldne, er det greit å være oppmerksom på disse da de faktisk kan føre til behov for respirasjonsstøtte og innleggelse.

bilde av oppsummering av transfusjonsreaksjoner fra helsedirektoratet, Cingulum
Fra Helsedirektoratet.no: Oppsummering av transfusjonsreaksjoner (2)

Kilder:

  1. Emra.org; J.R: Giles, G.F. Pollock, Blood Transfusion Reactions: TACO, TRALI, and Other Considerations; Skrevet 05.06.2017; https://www.emra.org/emresident/article/blood-transfusion-reactions-taco-trali-and-other-considerations/ ; nedlastet 29.03.2021
  2. Helsedirektoratet; Hjelp til diagnostikk av transfusjonsreaksjoner; https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/Hjelp%20til%20diagnostikk%20av%20transfusjonsreaksjoner.pdf?download=false , Side 2; Nedlastet 29.03.2021
  3. Helsedirektoratet; Hjelp til diagnostikk av transfusjonsreaksjoner; https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/Hjelp%20til%20diagnostikk%20av%20transfusjonsreaksjoner.pdf?download=false , Side 1, Nedlastet 29.03.2021
  4. Helsedirektoratet; Transfusjonsassosiert volumoverbelastning (TACO), lungekomplikasjon ved blodtransfusjon, sjekkliste; https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/Transfusjonsassosiert%20volumoverbelastning%20(TACO)%20lungekomplikasjon%20ved%20blodtransfusjon%20-%20sjekkliste.pdf?download=false , Nedlastet 29.03.2021
  5. Bilde: trali.jpg; https://healthjade.net/wp-content/uploads/2019/12/trali.jpg, Nedlastet 29.03.2021

Kort om forfatteren

Maria-Steigen-cingulum-2
Jeg tar sjeldent bilder av meg selv, så det ble et turistbilde fra Stavanger i høst (heller det enn et fire år gammelt profilbilde, si)

Hei! Jeg heter Maria Eriksson Steigen. Jeg jobbet som LIS 1 i Mosjøen og trivdes veldig godt med det, så nå jobber jeg som LIS 2 på medisinsk avdeling i Mosjøen.

Jeg studerte i Pécs i Ungarn fram til 2019. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg anbefaler alle som tenker på å starte og studere, vurdere om de skal gjøre hele studiet/deler i utlandet!

Jeg jobber som sagt på sykehuset i Mosjøen, og der har vi internundervisning to ganger i uken. Nå nylig hadde vi undervisning av en transfusjonsmedisiner, og jeg ble endelig introdusert for TACO-epidemien.


Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: