Hva betyr egentlig Cingulum?

Det å navngi et firma er ingen enkel affære. En ønsker gjerne noe som er kort, enkelt å si og enkelt å huske. Samtidig ønsker en et navn som er logisk for firmaet. I 2020 tok vi navnet Cingulum. Dette skjedde ved at vi tenkte gjennom fagfeltet, og forsøkte å finne et passende navn. Valget falt på Cingulum, men hva er eller hva betyr egentlig cingulum?

Skrevet av Anders Christoffersen

Struktur i hjernen

Helt enkelt betyr cingulum belte på latinsk, men det er også en struktur i hjernen. Denne strukturen har fått navnet sitt da den kan ligne litt på et belte som omslutter noe. Faktisk er cingulum en av de tidligst identifiserte hjernestrukturene.

Cingulum er en nervetrakt, noe som innebærer at det er en samling med aksoner – altså utløp fra cellene i nervene. Disse kommer fra en struktur som heter cingulate gyrus og strekker seg til et område som heter entorhinal cortex. Cingulum bidrar til kommunikasjon mellom de forskjellige komponentene i det limbiske systemet. Den hvite materien av cingulate gyrus utgjøres av disse aksonene i cingulum.

Cingulum er en viktig del av hjernen når det gjelder å korrigere feil, vurdere smerte og forsterke adferd. Andre funksjoner er relatert til oppmerksomhet og hukommelse. Cingulum omslutter faktisk nesten hele hjernen og er på denne måten en sentral struktur i hjernens anatomi.

Strukturen står i god relasjon til våre produkter

Ut ifra Cingulum sine funksjoner, så syntes vi denne strukturen stod i god relasjon til våre produkter og hva vi ønsker å formidle. Når strukturen i tillegg gjør seg godt som logo så var valget enkelt.

Anatomi Cingulum, Cingulum ASBildet er hentet fra Wikipedia, og viser cingulum i et tverrsnitt av hjernen.

Cingulum slynger seg fra frontallappen og til temporallappen. Den ligger rett ovenfor corpus callosum, som er en annen sentral struktur i hjernen. Cingulum sirkler seg rundt så å si hele hjernen.

Bilde av Cingulum sin logo på sort bakgrunn

Cingulum er en nettbutikk med egenutviklede produkter lagd for å gjøre livet som helsepersonell tryggere, lettere og morsommere. Butikken drives av og for helsepersonell. Les mer om Cingulum AS