Å være intensivsykepleier

Hva er intensivsykepleier, hvordan kan du utdanne deg til å bli intensivsykepleier, og hvordan er egentlig en intensivsykepleiers arbeidshverdag? Få en innføring om Ailins utdanning og hverdag.

Skrevet av Ailin, ambulansearbeider og intensivsykepleier

Hei, Ailin heter jeg!

Jeg heter Ailin, jeg er 29 år, og jeg er ambulansearbeider og intensivsykepleier.

Samtidig som jeg studerte for å bli sykepleier tok jeg i 2012 vikarkurs for å jobbe på ambulansen. Jeg fortsatte å ta ekstravakter i ambulansen gjennom hele studietiden, og fant raskt ut at å jobbe med akutt- og kritisk syke mennesker, i til tider heftige og stressende omstendigheter, var det jeg ville gjøre.

Bilde av Ailin i ambulansen som intensivsykepleier og ambulansearbeider og intensivsykepleier, Cingulum AS
Ailin på jobb som ambulansearbeider og intensivsykepleier

Da jeg var ferdig utdannet i 2014 fikk jeg et vikariat i ambulansetjenesten på Finnsnes. Da jeg hadde det som krevdes, søkte jeg Helsedirektoratet om autorisasjon som ambulansearbeider på bakgrunn av utdanning, erfaring og kurs, og fikk det. Jeg har alltid higet etter mer kunnskap og kompetanse innenfor fag og akuttmedisin, og akuttsykepleie er noe av det mest spennende jeg vet om. Jeg liker å være der det skjer.

Derfor bestemte jeg meg i 2018 for å starte på intensivsykepleierutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Våren 2020 ble jeg uteksaminert med master i sykepleie med spesialisering intensivsykepleier.

Hva er intensivsykepleier?

Som intensivsykepleier arbeider jeg med alvorlig og kritisk syke pasienter med å kontinuerlig overvåke, støtte og behandle livstruende tilstander i forskjellig grad.

Norsk sykepleierforbunds funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere sier at intensivsykepleieren skal ha en forebyggende, behandlende, rehabiliterende, lindrende og palliativ funksjon. Selv om de fleste ambulanser i Norge i dag ikke er tilpasset intensivbehandling (spesielt ikke i Nord-Norge), bruker jeg likevel min spesialisering i arbeid på ambulansen.

Etter spesialiseringen har jeg valgt å fortsette å arbeide i ambulansen, men jeg forsøker å ta vakter hver måned på intensivavdeling for å opprettholde intensivkompetansen. Jeg liker godt å jobbe begge steder, og variasjonen mellom intensiv og prehospitalt arbeid gir meg god erfaring, er motiverende, og fungerer godt for meg der jeg er i livet mitt nå.

Utdanning for å bli intensivsykepleier

Utdanning

For deg som vurderer å utdanne deg til intensivsykepleier er opptakskravene tre-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års arbeidserfaring som sykepleier ved spesialisthetsetjenesten.

Karakterkrav varierer fra universitet til universitet, men det er kamp om plassene, så det lønner seg å ha gode karakterer. Spesialutdanningen er på 3 semester (1,5 år), og hvis du velger å ta masterforløp (som jeg tror fortsatt er valgfritt) er utdanningen på 4 semester (2 år).

Masterforløp

Jeg valgte å ta masterforløp, og skrev master hvor temaet var bruk av tid ved hjerneslag. Å skrive master var for meg superinteressant da jeg skrev om et tema jeg virkelig brenner for og synes var spennende. Jeg skulle ønske jeg oftere kom over forskning skrevet fra et sykepleiers perspektiv. Når jeg søkte etter forskning til masteroppgaven min, var sykepleierforskning mangelvare, og det syntes jeg var svært trist og provoserende.

Jeg vil anbefale å skrive master hvis du har tid og mulighet, da det i de fleste foretak gir et mastertillegg i lønn, og fordi det gir mulighet for videre forskning. Vi trenger et kompetanseløft i sykepleiermiljøet!

Ailin, ambulansearbeider og intensivsykepleier

Spesialiseringsutdanning

Spesialiseringsutdanningen for å bli intensivsykepleier innebærer mye praksis. Praksisperiodene er fordelt på forskjellige intensivavdelinger for å gi deg et godt grunnlag før du selv skal ut å praktiserer. Praksisperiodene foregår som regel på intensivavdelinger, oppvåkning, intermediæravdelinger, hjerteoppvåkning og noen steder på nyfødt intensiv.

Når du skal ut i praksis er det smart å forberede seg godt. Jeg forberedte meg godt før hver praksis ved å skrive grundige og gjennomtenkte fremdriftsplaner/praksisplaner. Læringsmålene for praksis og aktuelle fag ble nøye gjennomgått når jeg utarbeidet praksisplanen, samtidig som jeg var ærlig på hva jeg personlig følte jeg var god på og det jeg følte jeg kunne bli bedre på. I planen spesifiserte jeg gjerne situasjoner jeg følte jeg trengte mer erfaring på. På denne måten klarte jeg, praksisveileder og praksislærer å skape en felles forståelse på hvor jeg var utviklingsmessig og hvordan vi skulle legge opp praksis for best mulig læringsutbytte for meg.

Pass på at praksis ikke blir for trygg og behagelig, men bruk praksis til å utfordre deg selv!

Ailin, ambulansearbeider og intensivsykepleier

Jeg var under hele utdanningen svært heldig med mine praksisveiledere som gjorde meg til en trygg student som turte å utfordre meg selv både faglig og personlig. Pass på at praksis ikke blir for trygg og behagelig, men bruk praksis til å utfordre deg selv. I min siste praksis husker jeg at jeg hadde et mål om å oppsøke situasjoner der jeg følte meg usikker – og jeg tror at det var med på at jeg ble uteksaminert som en trygg intensivsykepleier som tørr å spørre om hjelp, og å være åpen og ærlig på hva jeg kan og hva jeg ikke er sikker på! Det er viktig!

«Jeg lærte mer i praksis enn jeg kunne forestilt meg»

Jeg elsket mine praksisperioder og lærte mer i praksis enn jeg kunne forestilt meg. Likevel synes jeg det under utdanningen var lite fokus på at intensivsykepleiere også kan jobbe utenfor sykehus. Det arbeider flere spesialsykepleiere i Senja, derav også intensivsykepleiere, som gir en uvurderlig tverrfaglig behandlings- og samarbeidskompetanse i distriktet.

Bilde av ambulansearbeideruniform med intensivsykepleier-tøymerke fra Cingulum
Ambulansearbeideruniformen med Intensivsykepleier-tøymerke fra Cingulum. Se alle våre tøymerker her

Intensivsykepleiere kan jobbe hvor som helst der man arbeider med akutt og kritisk syke pasienter, både i luftambulanse, offshore, legevakt og i ambulanse. Det er ikke alle steder man får betalt for å være intensivsykepleier på grunn av at stillingen ikke krever det, men kompetansen din kan du være sikker på at du får bruk for likevel. Jeg får for eksempel ikke lønn som sykepleier eller intensivsykepleier på ambulansen fordi jeg er ansatt som ambulansearbeider.

Spesialiseringen som intensivsykepleier

Spesialiseringen som intensivsykepleier har gjort at jeg tenker på et mer avansert klinisk nivå i møte med pasienter. Jeg har større forståelse nå enn tidligere for behandlingen pasienter skal få, eller har gjennomgått, og jeg kjenner bedre til de forskjellige leddene i behandlingskjeden. Hver vakt får jeg jobbe i et tverrfaglig miljø hvor det bugner av forskjellig kompetanse i alle ledd.

Som intensivsykepleier får man brynet seg på mange forskjellige problemstillinger, og man møter mange pasienter, pårørende og kolleger i forskjellige situasjoner – uansett hvor du velger å jobbe.

Hver dag som ambulansearbeider er ulik

Makkeren min i ambulansen er en sabla dyktig ambulansearbeider som jeg stortrives å være på jobb sammen med. Vi utfyller hverandre på en svært god måte på jobb. Han er superdyktig og vi lærer mye av hverandre. Det jeg elsker med ambulansejobben min er at hver dag er ulik, vi er flinke til å øve, og spesielt makkeren min tar ofte initiativ til øving. Praktisk øving, tavlecaser og prosedyregjennomgang gjør at vi holder oss oppdatert, og er forberedt på det vi kan møte på neste oppdrag.

Det beste av alt – det er ALDRI en kjedelig dag på jobb! For min del er det godt å ha en solid utdanning i bunn når jeg jobber i ambulansen i distriktet. Jeg er tryggere på arbeid nå enn tidligere, og jeg stoler mer på min vurderingskompetanse.

….og akkurat nå?

Bilde med teksten "How I thought I would fight the apocalypse vs how I am actually fighting it", Bilde av Ailin som intensivsykepleier, Cingulum AS

Dette var en liten innføring i min utdanning og arbeidshverdag. Jeg håper å få frem i innlegget at å jobbe som intensivsykepleier er svært interessant, utviklende og lærerikt!

Stay safe – Ailin.

Ailin foran ambulansen, hun jobber som ambulansearbeider og intensivsykepleier, fra Cingulum AS

Les flere aktuelle artikler fra Cingulum