Hva gjør en ergoterapeut?

Vigdis Skarsaune Gausemel håper at du forstår litt mer hva ergoterapi er og hva en ergoterapeut gjør etter å ha leste dette!

Skrevet av Vigdis Skarsuane Gausemel , Spesialergoterapeut

Ergoterapeut? Hva driver du med da? Som ergoterapeut må jeg ganske ofte oppklare misforståelser om at jeg ikke bare jobber med hjelpemidler, at ergoterapeut ikke er det samme som ergonomi og at jeg ikke er assistenten til fysioterapeuten. Jeg håper at du forstår litt mer hva ergoterapi er og hva en ergoterapeut gjør etter å ha leste dette!

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell med bachelorgrad, og du kan studere i Oslo, Sandnes, Bergen, Gjøvik, Trondheim og Tromsø. Ergoterapi er et helsefag som skiller seg litt fra de tradisjonelle helsefagene som medisin eller sykepleie. Utgangspunktet er ikke diagnose, sykdom eller skade, men utfordringene en person har med å utføre og delta i aktivitet. Ergoterapeuten starter med å spørre om hva som er viktige aktiviteter i livet ditt og hvordan du vil delta.

Husk å gjør noe som er viktig for deg i dag!


Ergoterapeuten er interessert i hva som er viktige aktiviteter for deg, og hvordan du vil delta. Ergoterapeuter kan mye om hvordan man kan oppnå en god balanse i hverdagen mellom aktiviteter som gir og aktiviteter som tar energi. Husk å gjør noe som er viktig for deg i dag!

Hva er ergoterapi?

En av grunntankene i ergoterapi er at alle mennesker har et grunnleggende behov for aktivitet. Med aktivitet menes det alt det du gjør, som du engasjeres i, som er viktig for deg og som er med på å gi hverdagen mening. Aktiviteter kan være både sammensatte og komplekse, som det å lage middag eller kjøre bil, men de kan også være små og mindre sammensatte, som det å trekke opp glidelåsen eller børste håret. Behovet for ergoterapi kan være nødvendig for personer som opplever utfordringer med å utføre eller delta i aktivitet på grunn av en funksjonshemming, sykdom eller skade.

Ergoterapeuter selv mener at disse ordene kan si noe om hva ergoterapi er. Et helhetlig yrke som har fokus på menneskeverd, på å muliggjøre for aktivitet og deltagelse, som bruker kreativitet til å finne gode løsninger, og som legger til rette for at personer skal oppleve mestring i hverdagen.

Hva er ergoterapi?

Hvor jobber en ergoterapeut?

Ergoterapi har ulike fagområder; barns helse, allmennhelse, somatisk helse, psykisk helse, og som ergoterapeut har man en grunnutdanning som kan være aktuelle for mange ulike jobber. Det er flest ergoterapeuter som jobber i kommunen; som kommuneergoterapeut, i hjemmetjenesten, i barnehage eller skole, på forvaltningskontor eller NAV. I spesialisthelsetjenesten kan man blant annet jobbe på intensivavdeling, håndklinikk, geriatrisk avdeling, nevrologisk avdeling, innen rehabilitering og psykiatrisk sykehus.

De fleste av oss ønsker gjerne å være selvhjulpen i hverdagen, men hvem kan hjelpe hvis du en dag ikke lengre får til det du ønsker? Da kan en ergoterapeut hjelpe! I min jobb som ergoterapeut i kommunehelsetjenesten møter jeg personer som av ulike grunner har utfordringer i hverdagen sin. Utfordringer med å gjøre, utfordringer med å delta og utfordringer med å ha den hverdagen de ønsker. Hverdagslivet går på automatikk for de fleste av oss, men det er faktisk utrolig komplekst. Denne kompleksiteten vet jeg som ergoterapeut mye om, og gjennom vurdering, observasjon og analyse av aktivitet ser jeg hva som hemmer og fremmer aktivitet og deltagelse.

Sammen med personen finner jeg ut hvilke aktiviteter som betyr mest, og hva som er personens ønsker og mål. Kanskje er det å ta bussen til byen for å kunne møte venninner på kafe, å kunne trekke på seg buksen etter å ha gått på do, å kunne ta på seg støttestrømper uten bistand fra hjemmetjenesten, å gå på fotballkamp med kompisene igjen, kunne gå på tur i skogen eller leke sammen med vennene sine. Dette er aktiviteter vi kan trene på, tilrettelegge for, finne nye strategier eller teknikker for eller sette inn kompenserende tiltak for.

Å tegne på gulvet er en måte å muliggjøre aktivitet

Noen ganger er det mer motiverende å skrive og tegne på gulvet. Det gjør det mer til en lek, og gir mulighet for mer bevegelse som små kropper gjerne trenger. Dette er en måte man kan muliggjøre for mer aktivitet!

Som ergoterapeut kan man også jobbe på samfunnsnivå med hvordan samfunnet kan bli mer inkluderende for alle. Det kan gjøres gjennom universell utforming, tilrettelagte fritidstilbud, velferdsteknologi og i planarbeid.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig!

Om forfatteren

Vigdis Skarsaune Gausemel er ergoterapeut i Trondheim
Vigdis Skarsaune Gausemel
Finn Vigdis på Instagram under navnet @ergosista
@ergosista -på Instagram
  • Navn: Vigdis Skarsaune Gausemel
  • Tittel: Spesialergoterapeut
  • Jobber som ergoterapeut i Trondheim.
  • Studerer master i ergoterapi ved OsloMet.
  • Følg henne på @ergosista på Instagram, hvor hun har fokus på aktivitet, deltagelse og ergoterapi!

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: