Hvem var egentlig Semmelweis?

Semmelweis har på mange måter blitt en av mine favoritter i medisinsk historie, men hvem var egentlig Semmelweis?

Artikkel skrevet av Anders Christoffersen

Da jeg skrev bacheloroppgaven min på sykepleierstudiet ved Universitetet i Stavanger, så valgte jeg temaet sykehushygiene med fokus på håndhygiene. Allerede gjennom studiet var Semmelweis nevnt flere ganger som håndhygienens far og gjennom bacheloroppgaven fikk jeg enda mer kjennskap til Semmelweis. Flere år senere kom jeg til å studere i Ungarn, i tillegg til å holde flere kurs for medisinstudenter på Semmelweis universitetet i Budapest. Semmelweis har på mange måter blitt en av mine favoritter i medisinsk historie, men hvem var egentlig Semmelweis?

Håndhygienens far

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) var en ungarsk lege som i etterkant av sin død er blitt omtalt som håndhygienens far. Han påviste sammenhengen mellom mangel på håndhygiene og barselfeber hos fødende kvinner. Semmelweis oppdaget at det var høyere forekomst av dødsfall på fødeavdelingen hvor medisinstudenter og leger arbeidet, enn på avdelingen hvor jordmødre tok imot barna.

Bilde av buttons for helsepersonell og studenter, fra Cingulum
Bruk buttons til å vise frem viktige budskap, og kjemp for vitenskap og faglighet!

Semmelweis oppdaget sammenhengen mellom at leger og medisinstudenter gikk direkte fra å undersøke lik på patologisk avdeling til å undersøke fødende kvinner. Dette gjorde de i stor grad uten å vaske hendene mellom avdelingene. Dette virker helt absurd sett med dagens øyne, men var helt normalt da. Faktisk møtte Semmelweis stor motstand mot teorien sin.

Semmelweis innførte håndvask med klorkalk for sine leger og studenter, og dette førte til en betydelig reduksjon i dødelighet. Datidens leger nektet imidlertid for at de bidro til sykdom og infeksjoner, og Semmelweis møtte betydelig motstand. Dette førte til slutt til at han ble oppsagt og kritisert.

Han ble til slutt innlagt på psykiatrisk avdeling, og omstendighetene rundt innleggelsen er noe usikre. Han døde på avdelingen kort tid etter.

Hyllet for sine oppdagelser

Først i ettertid har Semmelweis blitt hyllet for sine oppdagelser. I Ungarn er det medisinske universitetet i Budapest oppkalt etter ham, og flere byer i Ungarn har en gate oppkalt etter Semmelweis.

Button ble raskt introdusert

Kort tid etter at Cingulum ble skapt var det viktig for meg å få laget et produkt som fremhevet håndvask. Helt siden jeg var sykepleierstudent har jeg vært svært begeistret for nytteeffekten av enkle basale prosedyrer. Semmelweis button ble derfor raskt introdusert høsten 2019. Den er muligens noe kvass, men den får frem poenget. Jeg velger å tro at Semmelweis hadde likt den.

Jeg er i alle fall en stor fan av akkurat denne legen!

Bilde av Semmelweis button fra Cingulum
«Wash your fucking hands»-button. Anders velger å tro at Semmelweis hadde likt den.

Andre aktuelle artikler og produkter: