Paramedisiner – utdanning, studiet og fremtiden

Paramedisinstudent Elina Espedal forteller litt om hva paramedisin er, utdanningen, hvordan studiet er og om fremtiden.

Skrevet av: Elina Espedal, paramedisinstudent på 2. året

Hva er egentlig paramedisin?

Om du lurer på dette, så er du nok ikke alene om det. Paramedisin er et relativt nytt studiet, som er en høyere utdanning på bachelornivå.

Hovedmålet med studiet er å forberede oss på møte med den akutt syke, slik at vi, på best mulig måte, kan tilby god medisinsk og psykososial hjelp. Paramedisin er primært rettet mot arbeid i ambulansen og akutthelsetjenesten, men dette er trolig et yrke i utvikling med en åpen fremtid.

Bilde av Elina som Paramedisinstudent, Cingulum
Paramedisinstudent i Elna Espedal i praksis!

Utdanning

Bachelor i paramedisin finnes ved flere universitet og høyskoler i Norge. Dette innlegget kommer primært til å fokusere på studiet ved Universitetet i Stavanger, men det kan også nevnes at studiet er å finne på Universitetet i Tromsø, NTNU, OsloMet, Nord Universitetet og Høgskolen i Østfold.

Opptakskriterier

Opptakskriteriene er blant annet generell studiekompetanse, førerkort klasse B, samt søkerne må også avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D. I tillegg til dette må søkerne bestå fysisk opptaksprøver. Dette for å sikre at en paramedisiner har de psykiske og fysiske evnene som arbeidet i akutthelsetjenesten krever.

Studiet mitt

Paramedisin ved Universitetet i Stavanger

Jeg studerer paramedisin ved Universitetet i Stavanger. Dette har vært en utrolig lærerik og interessant erfaring. Vi har flere gjesteforelesere som er spesialister i det faget de underviser, og er utrolig engasjert i det de snakker om.  Noe som lett smitter over på ivrige studenter.

Vi har en nokså liten klasse, med 20 studenter. Dette gjør at samholdet i klassen blir ganske bra. Det er lett å finne på noe med hele klassen, som å dra på turer og samles for en rask anatomi-gjennomgang før eksamen. I tillegg gjør det ferdighetstrening ekstra kjekt da man kjenner hverandres styrker/svakheter, og kan hjelpe å gjøre hverandre gode. Ingen er best i alt, og det at vi kan hjelpe hverandre gjør læringsutbytte mye bedre.

Ingen er best i alt, og det at vi kan hjelpe hverandre gjør læringsutbytte mye bedre.

Elina Espedal
Paramedisinstudenter ved UiS, Cingulum
Paramedisinstudenter ved UiS.

Favorittfag

Favorittfagene mine til nå har vært «psykisk helse, rus og avhengighet», der vi ser på ulike psykiske lidelser og hvordan man møter disse pasientene, og «akuttmedisinske tilstander» der vi får en innføring i de vanligste og mest alvorlige tilstandene som man møter prehospitalt, samt behandlingen av dem.

Andre fag jeg har likt veldig godt er «anatomi, fysiologi og biokjemi» og «ambulanseoperativt arbeid» som vi hadde første semesteret vårt. Dette har vært veldig fine fag å ha i bunn i videre studiet (se UIS sine hjemmesider for å finne ut hvilke andre fag vi har på studiet).

Ferdighetstrening

Vi har en god del ferdighetstrening, som hovedsakelig foregår på det nye test-, innovasjons- og simuleringssenter, HelseCampus. Dette er nyttig for å ta i bruk vårt teoretiske grunnlag, og utvikle praktiske ferdigheter. Her øver vi både på enkle medisinske prosedyrer, i tillegg til å simulere hele forløp til en akuttmedisinske tilstander. Simulering er ekstremt bidragsgivende ved at vi ikke bare får se oppdraget fra en ambulansearbeider sin side, men vi får også pasientperspektivet. Dette bidrar til en større forståelse for pasientenes følelser og tanker, som da kan fremme kommunikasjon og empati som er viktig for pasientrelasjonen.

EKG seminar med paramedisinstudenter, Cingulum
På EKG seminar med Anders Christoffersen.

Praksis

Dette er også et studium der praksis har en stor rolle. Til tross for at simulering er veldig nyttig, er det her jeg virkelig får sett hvordan teorien korresponderer med virkeligheten. Det å få møte og se pasienten gjør at vi utvikler en mye større forståelse for faget. I motsetning til å se på en simuleringsdukke og «late» som den er blek og klam. Her har jeg hatt utrolig engasjerte og dyktige veiledere som virkelig har pushet meg utenfor komfortsonen min, og med det også gitt meg muligheten til å utvikle.

På grunn av kapasiteten, så er noen fra klassen ofte nødt til å dra til andre helseforetak for praksis. Skal ærlig innrømme at å sitte på tog i 5 timer til Arendal, der jeg skulle bo i 1 måned ikke virket like kjekt som å bli i Stavanger. Jeg er tross alt en «Siddis» tvers gjennom, og hadde ikke engang vurdert å bo en annen plass. Når vi kom frem til Arendal høljet det ned, og taxien var forsinket. Da var det ikke mange optimistiske tanker igjen i hodet mitt. Men, det viste seg at det ble en av de kjekkeste opplevelsene mine på studiet. Ikke bare på grunn av den utrolige gjengen på stasjonen, men også det å få oppleve andre plasser. Jeg fikk se ulikhetene, både på godt og vondt, mellom de ulike tjenestene som gjør at jeg til slutt utviklet en mer kritisk og spørrende tankegang til hvorfor ting er som de er.

Jeg fikk se ulikhetene, både på godt og vondt, mellom de ulike tjenestene som gjør at jeg til slutt utviklet en mer kritisk og spørrende tankegang til hvorfor ting er som de er.

Elina Espedal

Hospitering gjennom studiet

Gjennom studiet har vi også fått være så heldige å få hospitere hos blant annet legevakten, AMK og 330-skvadronen. Vi har også fått teste ut ferdigheter som suturing, gipsing og rappellering. Alt dette gjør at jeg har fått en høyere forståelse for innsatsen som de ulike delene av den akuttmedisinske tjenesten gjør, og hvor viktig det er å ha respekt for hverandres arbeid.

Paramedisinstudenter foran helikopter, Cingulum
Hospitering hos 330-skvadronen som paramedisinstudent.

Noe av det mest minneverdige fra første året vårt var å få være markør på CBRNE øvelsen her i Rogaland. Her fikk vi se nødetatene jobbe, fra pasientperspektivet. Ikke bare er dette utrolig kult å få prøve selv/oppleve, men man får sett på den akuttmedisinske kjeden fra et annet synspunkt som kan være viktig for kommunikasjonen med andre faggrupper i arbeidslivet.

Fra YouTube: CBRN øvelse i Rogaland der vi deltok som markører

Hverdagen min

Som dere sikkert har forstått, så er hverdagen på skolen nokså variert, noe som egentlig samsvarer ganske godt med turnuslivet. Dette er heldigvis noe jeg trives veldig godt med, ellers burde jeg kanskje revurdert yrkesvalget mitt?

Ved siden av studiet bruker jeg den tiden jeg har til rådighet (etter lesing, trening og litt sosiale sammenkomster (pre-corona)) til å jobbe. Det er her jeg virkelig får prøvd meg, og erfart hvordan resten av jobblivet mitt kommer til å se ut. Å vet dere hva? Jeg klarer så vidt vente på at det skal starte!


Om Elina Espedal:

Bilde av Elina-Espedal, paramedisinstudent, Cingulum

Mitt navn er Elina Espedal, og jeg er en 23 år gammel paramedisinstudent fra Universitetet i Stavanger. Nå holder jeg på å fullføre andre året mitt på studiet.

Fra før har jeg en bachelor i Biologisk Kjemi, også fra UiS. Som dere da sikkert allerede har forstått, er jeg ganske glad i studentlivet.

Ved siden av studiene har jeg vikariatstilling som ekstrahjelp ved psykiatrisk avdeling på SUS, og i ambulansetjenesten.


Bilde av Elina Espedal som paramedisinstudent, Cingulum

Flere aktuelle produkter og artikler for deg: