Historien til Cingulum

Fra et lite enkeltmannsforetak til å bli et aksjeselskap. Navnet Cingulum ble valgt for å vise vår iver til medisin og til kunnskap!

Skrevet av Anders Christoffersen

Det startet med medisinsk referansekort

Cingulum AS startet opprinnelig som et enkeltmannsforetak startet av Anders Christoffersen. Da gikk vi under navnet «Christoffersens helsetjenester», og nettsiden var www.leanmeannursingmachine.no.

Firmaet ble startet når Anders Christoffersen designet et medisinsk referansekort spesielt tilpasset det norske helsevesenet. Han tok med seg sin erfaring som både hjelpepleier, sykepleier og straks ferdig lege, og laget et kort for et bredt spektrum av helsepersonell.

Det medisinske referansekortet ble lansert i september 2019, og ble raskt svært populært. Siden den gang har flere revisjoner og forbedringer blitt gjort. Kortet er kvalitetssikret av enda flere leger, spesialsykepleiere, paramedics og ambulansearbeidere. På denne måten har vi klart å utvikle hva vi mener er det beste referansekortet for helsepersonell på markedet.

Bilde av medisinske referansekort ra Cingulum AS
MEDISINSK REFERANSEKORT. Kortet er kvalitetssikret av leger, spesialsykepleiere, paramedics og ambulansearbeidere.

Utvidet vareutvalget

Utover 2020 utvidet vi vareutvalget i nettbutikken, og lanserte enda flere nyttige produkter for helsepersonell. Blant annet utviklet vi flere verktøy for legemiddelregning og mer spesialiserte referansekort, med temaer som barn og EKG.

Cingulum ble født juni 2020

I juni 2020 gikk vi fra å være et enkeltmannsforetak til å bli et aksjeselskap. Navnet Cingulum ble valgt for å vise vår iver til medisinen og til kunnskap. Nettsiden gikk nå over til å hete www.cingulum.no. Fra anatomien kjenner vi cingulum som en nervebane i hjernen, og cingulum er en av de tidligste identifiserte hjernestrukturene. Det er denne banen med nerver som utgjør logoen vår.

Les hele artikkelen: «Hva betyr egentlig Cingulum?»

Høsten 2020 har vi i Cingulum jobbet iherdig med å utvide vareutvalget, re-investere i nye produkter og fortsette ytterligere forbedringer på eksisterende produkter. Cingulum AS har utviklet seg til å bli et firma av helsepersonell og for helsepersonell.

«Cingulum AS har utviklet seg til å bli et firma av helsepersonell og for helsepersonell»

– Anders Christoffersen, Faglig ansvarlig i Cingulum

I tiden fremover vil vi hele tiden strebe etter å tilby gode og nyttige produkter for alle typer helsepersonell. Og – er det noen produkter du savner, er det alltid bare å ta kontakt med oss.

Kvalitetssikret av autorisert helsepersonell

Vi samarbeider med et bredt spektrum av yrkesgrupper som vernepleiere, paramedics, paramedisinere, ambulansearbeidere, spesialsykepleiere, leger, sykepleiere, studenter og annet helsepersonell. Dette brede samarbeidet gir oss nyttig input og solid kvalitetssikring av produktene våres. Cingulum sine ansatte jobber daglig i klinikken, og forstår derfor verdien av gode kliniske verktøy.

Lokale ressurser

Cingulum er opptatt av å benytte seg av lokale ressurser. Våre medisinske referansekort, språkkort og mini-kort trykkes derfor i Norge. Vi er opptatt av å bruke lokale trykkerier både for å redusere transportavstanden, men også for å støtte andre små firma.

Deg i fokus!

Det viktigste for oss er deg, nemlig kundene våre. Det betyr derfor mye for oss at det daglig kommer inn positive tilbakemeldinger på både service og kvalitet. Dette kommer både via trustpilot, men også direkte på e-post og meldinger. Vi er stolte over vår høye trustpilot score , og jobber kontinuerlig med både service og kvalitet.

Menneskene bak Cingulum

I dag drives Cingulum av duoen Anders Christoffersen og Linn Øie.

Bilde av Linn og Anders i Cingulum, bursdagskake, Cingulum fyller ett år
HIPP HURRA! Daglig leder og faglig ansvarlig feiret ett år med drift av nettbutikken.

Linn Øie, Daglig leder

Linn tar seg av den daglige driften av firmaet. Til sommeren er Linn ferdig utdannet sykepleier fra Lovisenberg Diakonale Høyskole. Erfaringene som sykepleierstudent tar hun med seg inn i utviklingen av nye produkter. Utviklingen av hjelpemidler til medikamentregning er noe hun brenner spesielt for.

Når hun ikke driver Cingulum arbeider hun aktivt i klinikken på en føde- og barselavdeling. Tidligere har hun jobbet mye på flere typer sengeposter og på sykehjem. Denne kliniske erfaringen tas med inn i Cingulum for å utvikle nyttige produkter for alt helsepersonell.

Ta direktekontakt med Linn på e-post: linn@cingulum.no

Anders Christoffersen, Faglig ansvarlig

Anders er utdannet hjelpepleier, sykepleier og til sommeren ferdig utdannet lege. Foruten legestudiet driver Anders også på med en mastergrad i prehospital critical care management ved Universitetet i Stavanger. Som sykepleier har han jobbet på sykehjem, i ambulanse, akuttmottak, legevakt, psykiatrisk avdeling og på nyfødt intensiv. Han har en bred klinisk erfaring og et sterkt faglig grunnlag som har vært essensielt i vår produktutvikling. Anders er også gjesteforeleser på Universitetet i Stavanger innenfor tolkning av EKG, hvor han har undervist for paramedisinstudenter.

Gjennom medisinstudiet har Anders vært kursansvarlig for Norsk Medisinstudentforening i hele 4 år, og han vet hvor viktig det er at kunnskap formidles på en forståelig måte. Dette har vært en stor del av hans drivkraft når referansekortene har blitt utviklet.

Han driver ellers Instagram-kontoen @lean_mean_nursing_machine som han startet for å stolt vise frem sykepleieryrket. Yrkesstolthet er noe som har vært svært viktig for Anders, og dette gjenspeiles i Cingulum sitt vareutvalg innen synlighetsprodukter for helsepersonell.

Ta direktekontakt med Anders på e-post: anders@cingulum.no


Er det noe du lurer på? Du kan alltid ta kontakt med oss!

Dato: 26. januar 2021