farmasøyt

15.09.2022

Hva er en Farmasøyt?

Vi har farmasøyter som jobber med forskning, i diverse stillinger hos Helsedirektoratet og HELFO, eller som farmasøyt på sykehus. Det…
Les mer