journalføring

25.08.2022

Journalføring som et behandlingshjelpemiddel

Journalføring er et viktig hjelpemiddel som sikrer at viktig informasjon blir formidlet til leger og annet helsepersonell som skal være…
Les mer