Fra bekymring til business: Kan du endre helsevesenet?

Jeg heter Gunn-Berit, og jeg er sykepleier. Stolt sykepleier. Jeg vil faktisk påstå at jeg elsker faget vårt. Hvorfor? Jo, vi sykepleiere kan observere hele livet – fra unnfangelse til siste åndedrag.

Skrevet av: Gunn-Berit Neergård (sykepleier og stipendiat)

Slike møter med mennesker gjør noe med meg – de gir meg boblende glede, gryende uro, tristhet og medfølelse. Som sykepleier får jeg også unik innsikt i hvordan livet kan leves og håndteres, hvordan samfunnet støtter eller frastøter seg mennesker i sårbare situasjoner, samt hvordan helsevesenet fungerer – og ikke fungerer. Sykepleiere og annet helsepersonell ser slike situasjoner hver dag. Og med disse erfaringene har vi muligheten til å forbedre helsevesenet – og redde liv.

HEI! Jeg heter Gunn-Berit, og jeg er sykepleier. Stolt sykepleier.

Sterke inntrykk

Mange pasientgrupper har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg mistet faktisk mensen under praksisen min på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, fordi jeg var så bekymret for de fantastiske tenåringene som levde deler av barndommen sin på institusjon. Flere av dem bar på forferdelige erfaringer og utfordrende diagnoser som kunne kaste skygger langt inn i voksenlivet. Tankene kvernet lenge etter at vaktene mine var over.

Jeg mistet faktisk mensen under praksisen min på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, fordi jeg var så bekymret for de fantastiske tenåringene som levde deler av barndommen sin på institusjon.

Gunn-Berit Neergård, sykepleier og stipendiat

Teamet av helsepersonell ga god behandling, men livet på avdelingen var vel langt fra optimalt for en rastløs trettenåring? Jeg undret meg om et barn virkelig får nok trygghet i hverdagen når det er ulike pleiere som sier god morgen og god natt? Får et barn oppleve nok kjærlighet og omsorg, når den daglige klemmen fra foreldre er erstattet av en vektdyne? Jeg var bare 22 år, men hadde lyst til å adoptere hele gjengen.

Det nytter å stille spørsmål

Det var utfordrende å slippe taket, og tankene fortsatte å snurre langt inn i sommerferien. Er tilbudet godt nok? Hva ville vært det ideelle behandlingstilbudet for den omsorgssøkende gutten jeg hadde hatt ansvaret for?

På hudavdelingen ved St. Olavs så jeg at det nyttet å stille slike spørsmål – og at vi som sykepleiere kan skape livsviktige endringer i behandlingstilbud. Hudavdelingen tok nemlig imot eksembarn, en pasientgruppe som ofte slet med å håndtere strenge allergi-dietter, engstelse og dårlig selvbilde, konstant kløe og vonde, væskende sår.

Eksemskolen

En av sykepleierne ved avdelingen, Kirsten Øyum, så behovet for å bedre behandlingstilbudet til denne sårbare gruppen av barn og deres foreldre. Kirsten skapte dermed Eksemskolen – et helhetlig behandlingstilbud som inkluderte poliklinisk konsultasjon med lege og sykepleier, samt undervisning og opplæring i eksembehandling. Her fikk foreldre lære hvordan de skulle smøre huden til barna sine, hvilke produkter de burde benytte, og hvordan de kunne beskytte huden best mulig, både natt og dag, sommer og vinter. Eksemskolen var og er en helhetlig tilnærming til eksembehandling i hjemmet – akkurat det foreldrene trengte for å håndtere en kronisk og krevende tilstand på best mulig måte.

Jeg ble rørt langt inn i underhuden av å delta i Eksemskolen, og lære om tilbudet som Kirsten etablerte. Jeg hadde selv vært plaget av atopisk eksem som barn, og visste så alt for godt at dette tilbudet var viktig! Inspirasjonen fra hudavdelingen skulle forme karrieren min. Jeg visste at det var ennå mye mer som gjensto i helsevesenet – både i tilbudet til atopiske barn, tenåringer på psykiatrisk institusjon og til så ufattelig mange andre pasientgrupper der ute. Jeg ville lære meg å skape nye behandlingstilbud og gode løsninger i helsevesenet. Derfor begynte jeg å studere entreprenørskap.

Entreprenørskap er det samme som gründerskap

Entreprenørskap er det samme som gründerskap, og det handler om å skape nye produkter og tjenester som kan ha en positiv verdi for andre. Man kan gjøre dette ved å starte sin egen bedrift (da er man en entreprenør), eller man kan skape noe nytt gjennom sin eksisterende arbeidsplass (da er man en intraprenør). Jeg har selv jobbet både som entreprenør og intraprenør, og vet at begge rollene er interessante og givende. Jeg vet at vi som er helsepersonell kan skape fantastiske løsninger for pasientene våre. Vi kan være knallgode entreprenører og intraprenører – fordi vi vet så inderlig godt hva problemet er. Vi kjenner menneskene det angår, og vi har erfart hva som kan gjøre fremtiden deres tryggere og bedre.

Uansett hvor i helsevesenet du velger å jobbe, så vil din fagkompetanse, din erfaring og ditt engasjement være viktig. Din bekymring for en enkelt pasient eller en pasientgruppe kan være en pekepinn på at noe skurrer – det forteller deg at det finnes rom for forbedringer i helsevesenet. Din erfaring kan lede deg til nye løsninger som skaper livsglede, livskvalitet, og som kan redde liv. Og i stedet for å hjelpe en og en, kan du som entreprenør eller intraprenør bruke bekymringen din til å skape nye løsninger som hjelper ti- og hundre tusen på en og samme tid.

Det er god sykepleie det. God sykepleie, som endrer helsevesenet til det bedre.


Vil du vite mer?

Gunn-Berit driver en Instagram-konto der hun deler kunnskap og inspirasjon om sykepleie og entreprenørskap. Du finner henne på @nurse_gunn_berit.

Du kan også se enkelte av foredragene hennes på YouTube:

Bilde av Gunn-Berit Neergård, sykepleier og stipendiat, Cingulum AS

Les flere aktuelle artikler fra Cingulum: