Hva er et helsehus?

Alle som mer eller mindre har noen som helst grad av kjennskap til et samfunn har hørt om eller kjenner til begrepet hospital eller sykehus. Men har du hørt om et helsehus?

Skrevet av Vemund Varg, sykepleier

Alle som har noen som helst grad av kjennskap til et samfunn har hørt om eller kjenner til begrepet hospital eller sykehus. Men har du hørt om et helsehus?

Mitt navn er Vemund og jeg jobber som sykepleier på KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) ved et helsehus på Østlandet.

Vemund-Varg-helsebrosjan-cingulum
Vemund Varg, Sykepleier ved KAD

Betegnelsen «helsehus»

Helsehus er et (noe) relativt nytt begrep som har blitt gradvis etablert i samvekst med samhandlingsreformen fra år 2012. Drivkraften bak navnet «helsehus» og opprettelsen av helsehus, har vært å innfri behovet for å samle lokale helsetjenester under ett og samme tak. Samtidig som man skal kunne optimalisere forholdene for en god samhandling mellom kommunal, privat og statlig drift.

Uavhengig av hvor du befinner deg regionalt

Hensikten er et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, slik at verken du som pasient eller som behandler holdes tilbake av et tungvint byråkrati og fragmentert behandlingsopplegg, hvor tjenester er spredt i nærdistriktet med unødvendige forsinkelser og reiseutgifter. En sømløs helsetjeneste som samarbeider på tvers, og er fokusert på at pasienten skal få riktig behandling til rett tid og rett sted.

Kort fortalt er tanken å samle alle tjenester lett tilgjengelig, slik at man kan få en rask og effektiv behandling. Enten man kommer fra, skal videre til eller ønsker å unngå et regionalt sykehus. Helsehus er derfor i praksis en nærliggende terminal med et mindre, men omfattende spekter av lokale tjenester.

helsehus-cingulum
Helsehusene skal være et alternativ som er lettere tilgjengelig for pasienten.


Det er ingen standardisering for nøyaktig hvilke tjenester et helsehus skal inneholde. Løsningene er fortsatt under utvikling den dag i dag, både kulturelt og lokalt. Fellestrekket er at helsehusene skal være skreddersydd for å samhandle raskt og effektivt, med eller uten statlig innblanding i en kommunal regi.

Det innebærer at du som innbygger skal kunne reise til nærmeste helsehus for å få tilsyn av lege til enhver tid av døgnet. At du kan donere blod uten å reise helt til nærmeste regionalsykehus. Det innebærer at du etter å ha vært hos tannlege kan gå rett på apoteket, ta røntgen i etasjen over, for så å besøke bestemor som er midlertidig hospitalisert uten at du må reise til fire forskjellige steder.

helsehus-observasjon-cingulum
Pasientene observeres av leger og sykepleiere

Minisykehuset


Helsehus har også som delfunksjon å kunne avlaste sykehusene, slik at de i teorien ikke blir overfylt av pasienter som ikke har behov for å utredes eller opereres, men som er i behov av behandling på en institusjon. Mange av disse pasientene blir heller innlagt på KAD, som er tiltenkt å være kommunens høyeste omsorgsnivå før sykehusinnleggelse, og anses derfor som en nødvendighet.

Jeg liker derfor å beskrive helsehus som minisykehus!

Vemund Varg, sykepleier


De har stort sett det du trenger om du ikke nødvendigvis er fullt så syk. Samtidig har de det du trenger til å få fortgang om du skulle bli kritisk syk.

ta-blodprove-helsehus-cingulum
blodprove-helsehus-cingulum

Lokalisering

KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) er ofte lokalisert på helsehusene, og har et bredt spekter i både alder og diagnoser, da den i motsetning til mange sykehusposter, ikke er spesialisert på en organgruppe eller sykdomstype. Her utføres generell behandling, utskrivelser, lindring og sluttbehandling i livets siste dager, Alt avhengig av pasientens helsetilstand. Majoriteten består dog kanskjeikke så overraskende av eldre voksne, da de er mer disponible for sykdom og helsplager, og er i et flertall befolkningsmessig.

Helsehus erstatter på ingen måte et fullverdig sykehus, men skal i praksis fungere som en avlastning og et enklere og mer tilgjengelig valg av helsetjenester for lokalbefolkningen. Den er en mindre, men betydelig brikke av samhandlingsreformens prinsipp:

Rett behandling, rett tid og på rett sted.

helsebrosjan-vemund-varg-cingulum
Følg gjerne Vemund på instagram @helsebrosjan

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: