Hva gjør en operasjonsykepleier?

For å få entre grønn sone og komme inn i kirurgiens verden, må du ta en videreutdanning i operasjonssykepleie. Operasjonssykepleier Emil forteller deg mer om hva en operasjonssykepleier er, gjør og hva som må til for å bli det.

Skrevet av: Emil Sandbakken (operasjonssykepleier og driver podcasten Helserelatert)

De fleste har et mer eller mindre klart bilde av hvordan en operasjonsstue ser ut. Du har sett Grey’s Anatomy, Scrubs, eller kanskje til og med Nip/Tuck. Leger og sykepleiere med grønne eller blå uniformer, operasjonslamper, instrumenter i rustfritt stål, en pasient på et operasjonsbord omgitt av et kirurgisk team, gjerne blandet med blod og dramatikk. Kirurgi er spennende. For noen litt for spennende og spesielt, for andre er det helt perfekt.

operasjonssykepleier-nokkelringer-fra-cingulum2
VIS YRKESSTOLHETEN! Nøkkelring med Operasjonssykepleier i råkult design med kirurgisk grønn bakgrunn og hvit skrift. «Operasjonssykepleier» på ene siden og «Remove before surgery» på den andre siden.

Hva er en operasjonssykepleier?

Kort fortalt er operasjonssykepleieren en sykepleier med spesiell kompetanse innenfor kirurgi og hygiene. Operasjonssykepleieren er på mange måter litt usynlig og mystisk da den verken beveger eller oppholder seg på samme områder som vanlige sykepleiere. Derimot befinner den seg inne på operasjonsavdelingen, grønn sone, sammen med anestesileger, anestesisykepleiere, laboranter, renholdere, kirurger og andre spesialiserte yrkesgrupper.

Hvordan bli operasjonssykepleier?

Hvordan skal en som sykepleier få kunne ta del i denne spennende og lukkede delen av helsevesenet? Bytte ut den kjedelige, streite hvite uniformen med en grønn, og kunne fokusere på én pasient av gangen i stedet for seks, eller enda flere? Det er egentlig ganske enkelt om du allerede er sykepleier, men det krever litt arbeid.

For å få entre grønn sone, komme inn i kirurgiens verden, må en ta en videreutdanning i operasjonssykepleie. Selve videreutdanningen tar cirka 18 måneder, altså tre semestre og 90 studiepoeng, men for å komme inn på studiet kreves det at en har jobbet minst to år som sykepleier i forkant.

Selve utdanningen krever en del arbeid og oppmøte i praksisperiodene, så den er ikke så enkel å kombinere med mye jobb, spesielt ikke hvis du har familie eller andre forpliktelser ved siden av. Derfor er det for mange avgjørende å få en utdanningsstilling. Utdanningsstillinger lyses ut ved jevne mellomrom ved diverse sykehus omkring i landet. Om en klarer å skaffe seg en slik stilling får en lønn under utdanningen mot at en binder seg til et sykehus eller en bestemt avdeling en gitt tid etter endt utdanning.

Selve utdanningen krever en del arbeid og oppmøte i praksisperiodene, så den er ikke så enkel å kombinere med mye jobb.

Emil Sandbakken

Hva gjør en operasjonssykepleier?

Inne på operasjonsavdelingen har operasjonssykepleieren ansvaret for trygg gjennomføring og assistanse av kirurgiske inngrep og undersøkelser. Instrumenter og medisinsk teknisk utstyr er i hovedsak operasjonssykepleierens ansvar, ved siden av ivaretagelse av hygiene, forebygging og tiltak mot infeksjoner, hypotermi og trykksår, diverse prosedyrer som urinkateterisering, samt tydelig og trygg kommunikasjon i teamet.

Som operasjonssykepleier er du mangelvare. Du er sikret jobb. De fleste operasjonssykepleiere jobber innenfor spesialisthelsetjenesten i operasjonsavdelinger eller på dagkirurgiske enheter og poliklinikker. En kan også jobbe på akuttmottak, skadestuer, sterilsentral, i forsvaret, med frivillig hjelpearbeid i inn- og utland. Det er også gode muligheter for å jobbe på private klinikker som operasjonssykepleier.

Som operasjonssykepleier er du mangelvare. Du er sikret jobb.

Emil Sandbakken

Inne i mitt femte år som operasjonssykepleier

Jeg er selv inne i mitt femte år som operasjonssykepleier, og i mine tre første år jobbet jeg på Thoraxoperasjon på Rikshospitalet. Der utfører en operasjoner på hjerte, lunge og aorta. Det er utrolig spennende å få være en del av et høyspesialisert operasjonsteam som tar seg av alt fra hjerte- og lungetransplantasjoner til barnehjertekirurgi på premature babyer. Det er også en del spenningen involvert, for eksempel under svært kompliserte og langvarige operasjoner, og ved akutte operasjoner hvor pasienten kommer med luftambulanse og brystbeinet må sages opp nærmest før du får av pasienten skjorta.

Nå jobber jeg på Aleris Frogner. Her er hverdagen kontrollert, forutsigbar, men også spennende og variert. I stedet for å jobbe svært spesialisert innenfor et fagfelt, jobber jeg nå med en rekke ulike spesialiteter. Vi er egentlig innom de fleste organer bortsett fra hjerne-, hjerte- og lunge. Som operasjonssykepleier på Aleris Frogner jobber en innenfor alle de ulike fagfeltene med spesialiserte og erfarne kirurger.

Vil du bli operasjonssykepleier?

Det er noen personlighetstrekk og evner som egner seg godt innenfor videreutdanningen:

1. Nøyaktighet

En har ansvar for kontrolltelling av instrumenter engangsmateriell og utstyr.

2. Konsentrasjon

En må kunne holde konsentrasjonen oppe ved lange inngrep, et inngrep kan ved noen avdelinger ta en hel arbeidsdag.

3. Å være sterk og utholdende

Av samme grunn som en trenger god konsentrasjonsevne trenger en også å være sterk og i god form. Det å stå i mange timer krever sitt av kroppen.

4. Tøffhet

Det er også en fordel å være litt tøff, en må kunne jobbe effektivt i et operasjonsteam, klare å kommunisere klart og tydelig for å få frem viktige beskjeder.

5. Beholde roen

Du må også klare å beholde roen i akuttsituasjoner hvor det er helt avgjørende at en klarer å fokusere på sine arbeidsoppgaver.

Er du nysgjerrig på videreutdanningen i operasjonssykepleier, anbefaler jeg deg å hospitere på en operasjonsavdeling.

Fra utdanning.no: Beskrivelse om en operasjonssykepleier


Si hei til Emil!

Emil-Sandbakken-operasjonsykepleier-cingulum

Emil er inne på sitt femte år som operasjonssykepleier, og sammen med Thomas Louis Aasen driver han podcasten Helserelatert.

Sjekk ut podcasten her, og følg Helserelatert på Instagram da, vel!

helserelatert-instagram-cingulum
Lyst til å se mer? Følg Helserelatert på Instagram.

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen:

Andre aktuelle produkter: