ISBAR

Hvordan få bedre kommunikasjon med annet helsepersonell? Jo, med kommunikasjonsverktøyet ISBAR. Ved å bruke ISBAR kan du gi en strukturert og informativ beskrivelse av pasienten og hvorfor du tar kontakt.

Skrevet av Mari Johansen, sykepleierstudent på 3. året

«Hei! Det er sykepleierstudent Mari fra avdeling […] som ringer.»

Introduksjon med tittel, eget navn og avdeling er som regel nok å huske for en stresset student, og det skal ikke mer til før jeg har glemt hvorfor jeg i det hele tatt ringer til vakthavende lege klokken 04:30 på natten. Så klarer jeg og klønete formidle at jeg skulle hatt smertestillende. Nei, jeg skal selvfølgelig ikke ha smertestillende, men pasienten min fremstår smertepåvirket. Hvilken pasient det gjelder? Jo, nå skal du høre, og så fortsetter jeg å stotre frem hva jeg egentlig prøver å formidle.

I etterkant av flere klønete telefonsamtaler med leger, begynte kontaktsykepleieren min virkelig fokusere på kommunikasjonsverktøyet ISBAR. Det var relativt lett å lære ISBAR, og i løpet av et par dager var kommunikasjonsevnene mine med leger sterkt forbedret, som resulterte i mer strukturerte, produktive og effektive samtaler.

Hva er egentlig ISBAR?

Men hva er egentlig ISBAR? ISBAR står for identifikasjon, situasjon, bakgrunn, analyse og råd, og er et kommunikasjonsverktøy som blir brukt mye i helsevesenet. Ved å bruke ISBAR kan du gi en strukturert og informativ beskrivelse av pasienten og hvorfor du tar kontakt. Dette verktøyet kan brukes både når du avgir rapport til annet helsepersonell, når du skal ta kontakt med legevakten eller ringe AMK.

Identifikasjon

I dette første punktet skal du introdusere deg selv (gjerne med tittel først) og hvor du er, og deretter identifisere pasienten du ringer angående. Er pasienten ikke på samme avdeling/sted som deg, så er det viktig å informere om dette her.

Situasjon

«Jeg ringer angående …» er en fin start på dette punktet, da situasjon handler om hvorfor du ringer til mottakeren. Har du observert vesentlige endringer i ABCDE-status eller vitale målinger så sier du dette tidlig i samtalen. Relevante blodprøvesvar eller andre prøvesvar kan være aktuelt å ha med.

Bakgrunn

Her handler det om å oppsummere aktuell sykehistorie til pasienten, og beskrive tidligere sykdommer av betydning. Forklar hva slags medisiner pasienten går på for øyeblikket og fortell om pasienten har noen kjente allergier. Beskriv aktuelle problemer og hvilke behandlinger og tiltak som er iverksatt allerede?

Analyse

Her er det rom for din personlige analyse. «Jeg tror problemet er …» og «Jeg er bekymret for …» kan brukes. Er pasienten ustabil eller at du oppriktig er bekymret for utviklingen av pasientens tilstand, så si ifra her.

Råd

Be om konkrete råd i dette siste punktet. Hva er viktig for deg å vite i etterkant av denne samtalen. Kartlegg med mottaker hva slags tiltak som kan gjøres, og husk at det er lov å foreslå tiltak selv også. Hva slags tiltak skal iverksettes umiddelbart? Er det snakk om at det er behov for flere undersøkelser og videre utredning? Hvor ofte skal du gjennomføre det du og mottaker ble enige om? Og ikke minst: «Når skal jeg ta kontakt igjen?».


Medisinske referansekort

Cingulum sine medisinske referansekort er utarbeidet for å gjøre hverdagen til norske helsepersonell både enklere og tryggere.

Kortene er utviklet av helsepersonell som daglig jobber i klinikken. For å sikre solid faglig kvalitet er de kvalitetssikret av spesialister, leger, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og studenter.

Anafylaksi-kort

I cingulum.no sin nettbutikk kan du kjøpe et slitesterkt plastkort med både ISBAR og AVOCADO (huskeregel for behandling av anafylaktiske reaksjoner), som passer perfekt bak ditt eget ID-kort. Dette kortet er spesielt tiltenkt å alltid være med helsearbeideren.

Kortet har ISBAR punktvis oppsummert, og gjør det lett å følge.

Les mer om anafylaksi-kortet

Medisinsk referansekort

Det perfekte kortet til å ha i lommen på jobb, enten du er lege, sykepleier, hjelpepleier, ambulansearbeider, paramedisiner eller student. Dette kortet dekker den informasjonen du faktisk trenger.

Vårt medisinske referansekort er utviklet av helsepersonell for alle typer helsepersonell.

Les mer om det medisinske referansekortet

Les flere aktuelle artikler på fagbloggen: