Hvordan sikrer man seg hospiteringsplass?

Det er mye man må huske på når det kommer til forskjellige typer praksis i helsefagsstudiene her får du en oversikt for hva du bør huske på, og hva du kan forvente når du er ute på hospitering.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen medisinstudent og redaktør hos Cingulum

Sommeren er den tiden av året hvor de fleste medisinstudenter må gjennom forskjellige typer hospitering som en del av utdanningen sin. Om dette skulle være generell hospitering i pleie, indremedisin, kirurgi osv. Hospitering er en mulighet for studenter å prøve seg på forskjellige deler av medisin og helsefagsrelaterte oppgaver uten den samme ansvarsbyrden en jobb vanligvis har. Da har man muligheten til å opparbeide seg praktisk erfaring og anvende den teoretiske informasjonen man har lært fra skolen i oppgavene rundt og med pasienter.

Men hvert år er det stor konkurranse rundt hospiteringsplassene rundt om i landet, og mange vil prøve å komme seg inn et sted relativt nære der man selv, eller familie bor. Så hvordan sikrer man seg egentlig en hospiteringsplass?

hospiteringsplass-oppgaver-cingulum
Bilde fra pexels.com

Hvordan søker man på hospiteringsplass?

Hvordan man søker på hospiteringsplass kan variere noe fra sted til sted. Noen sykehus har en søknadsportal man kan finne på nettsidene deres. Andre sykehus krever at du sender mail eller ringer dem direkte. Studerer du ved medisin eller sykepleier studier i Norge kan det hende skolen din har en hospiteringavtale med et lokalt sykehus som sikrer at plasser blir avholdt til ditt kull. Men hvis skolen din ikke har dette kan det være litt mer , men her er de generelle rådene du bør huske på. Dette kan gjelde deg hvis du er internasjonal student eller trenger hospitering for å få autorisering i Norge.

  1. Sjekk hva slags type hospitering skolen og studiet ditt krever. Legg ved hvilke oppgaver som du må gjennomføre som en del av din hospitering når du søker.
  2. Send til flere sykehus og steder du kan hospitere.
  3. Søk tidlig, typ høsten før du skal ha hospitering.
  4. Ring til stedet du ønsker å søke hospitering hos. Hvis du er usikker eller vil vite mer om hospitering mulighetene deres, kan de svare.
  5. Legg ved alt av nødvendig informasjon i søknaden, og informer om hvor i studiet du er. Legg og ved evt. om du har noen erfaring eller kurs som kan være relevante for den type hospitering du skal gjennomføre.

HUSK: Om du trenger videre hjelp i søken på hospiteringsplass så bør du alltid ta kontakt med din skole og din rådgiver eller professor om mulighetene dine.

Hva kan man forvente fra hospitering?

Hvordan hospitering gjennomføres varierer noe fra hvilken avdeling du er på, hvilket sykehus du er på og selvfølgelig hva slags hospitering du skal ha. Men det kan være lurt å møte opp og være forberedt på hva som kan forventes av deg, og hva du kan forvente av hospiteringen. Da anbefales det å ta kontakt med den avdelingen hvor du tenker å hospitere og spørre dem.

Når du kommer på hospitering er avdeling du er på normalt sett i normal operasjon. Det kan bety at hvis du er der i en av de mer hektiske periodene kan det være du får med deg litt ekstra på hospiteringsplassen. Men det kan også bety at man ikke alltid har en ansatt som kan lede deg gjennom alt som skjer. Som hospitant så er det i de aller fleste situasjoner ikke du som sitter med noe direkte eller stort ansvar. Men det betyr ikke at man ikke må legge inn en ordentlig innsats i det arbeidet man får ansvar for eller oppgaver man blir tildelt.

HUSK: Hospitering er i all hovedsak ubetalt. Men erfaringen man får kan man bære med seg i lang tid etter.

Andre artikler:

Vurderer du å studere medisin i utlandet?

Konseptkart – en studieteknikk

Syv kjennetegn på en god oppgave

Produkter: