sykehus

23.06.2022

Å være ambulansearbeider utenfor byene

Ambulansearbeiderne må ta hensyn ril vær, vind og avstander når de jobber på distrikt nivå. Da kan de skje at…
Les mer
20.03.2022

Hva er en Bioingeniør? Bare en labrotte eller en av de viktigste yrkesgruppene på sykehuset?

Alle de forskjellige jobbene som gjøres as helse-heltene våre er utrolig viktige for den servicen som blir tilbudt pasientene, deriblant…
Les mer