Alt du trenger å vite om blodplasma

For at røde og hvite blodceller skal kunne komme seg rundt i kroppen trenger vi blodplasmaet. Blodplasmaet er 90% vann og hjelper blodet ha riktig viskositet. Men hva annet kan vi finne i blodet?

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum

Selv om røde og hvite blodceller er involvert i mange av de viktige reaksjonene i kroppen, og sikrer at disse kan fortsette, så er de ikke majoriteten av det totale blodvolumet. Den største andelen av blodvolumet er blodplasma. Men hva er plasma egentlig? Og hva kan vi bruke plasma fra en blodet til?

Når man tar en blodprøve kan man ikke se blodplasmaet, så det det må sentrifugeres. Hva vil dette si? Å sentrifugere en blodprøve vil si at prøven spinnes rundt på en høy hastighet over en periode. Her vil de tyngste cellene og molekylene i prøven havne på bunnen, og det letteste vil ligge på toppen. Her havner de røde blodcellene nederst, så ligger det et tyngt lag med hvite blodceller i midten, og blod plasmaet havner på toppen.

centrifuge-cingulum
Sentrifugering er nødvendig for å skille plasmaet fra de andre blod cellene. – Bilde fra pexels.com

Blod plasmaet tar opp ca. 55% av det totale blodvolumet. Imidlertid tar de røde blodcellene opp ca. 45%, og hvite blodceller tar opp mindre enn 1% av det totale blodvolumet. Plasmaet inneholder vann (90% av blodplasmaet er vann), avfallstoffer, næringsstoffer, elektrolytter, forskjellige aminosyrer, hormoner, metabolitter og salter. Blod plasmaet ligger som en gul væske som ligger på toppen av en blodprøve etter sentrifugering. Men blodet i kroppene er godt mikset med de forskjellige komponentene av blodet.

Hva kan vi finne i blod plasmaet?

Plasma inneholder det proteinet fibrinogen, som dannes i leveren, og er løselig i blodet. Når blodet koagulerer blir plasma om til noe vi kaller serum, og her omformer fibrinogen seg til det uløselige proteinet fibrin. Fibrin er med på prosessen som skjer når kroppen prøver å stoppe en blødning. Hvor mye fibrinogen som finnes i blodet kan ha en viktig påvirkning på en person sin helsestatus. Høye nivåer av fibrinogen ser ut til å være blant annet knyttet til en høyere tendens for blodpropp.

I blodplasmaet kan vi også finne de antistoffene som man har. Ved behandling av sykdom av en pasient kan det derfor være hjelpsomt med plasmaserum, også kjent i dette tilfelle som immunserum. Denne type immunserum med antistoffer mot en sykdom eller tilstand kan være med å bygge grunnlag for antitoksin og immuniseringsbehandliger, slik som det ble gjort for sykdommer som difteri og stivkrampe.

immunisering-cingulum
Plasmaserum kan brukes for å lage antitoksiner og immunisering. – Bilde fra pixels.com

Ellers i plasmaserumet kan man finne ca. 0,9 prosent salter, hvor man finner mest av natrium-klorid. Videre kan man også finne flere typer proteiner, som albumin og globulin. Albumin og globulin tilsvarer ca. 7-8% av plasma serumet.

Albumin serum er en gruppe vannløselige proteiner som produseres i leveren, og er globulære. Dette proteinet er med på å opprettholde den osmotiske balansen i blodet. Dette er spesielt viktig for å sikre at blodceller ikke går gjennom hemolyse, altså at cellen sprekker på grunn av for mye væske inne i cellen. Albumin er også viktig i relasjon til transport av forskjellige stoffer som hemin og fettsyrer, men kan også bære på steroider og hormoner fra skjoldbrukskjertelen.

Globulin er et globulært protein med høyere molekylær vekt enn albumin. Det finnes fire typer globulin protein, og disse er alpha 1 og alpha 2 globuliner, beta globuliner og gamma globuliner (immunoglobuliner er en undergruppe av disse, og er også kjent som antistoffer). Immunoglobuliner dannes ikke i leveren som andre plasmaproteiner, men dannes av plasmaceller.

Kilder:

https://nhi.no/kroppen-var/organer/blodet/?page=4

https://sml.snl.no/blodplasma

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_serum_albumin

https://en.wikipedia.org/wiki/Globulin

Andre relevante artikler:

Hva er Hyperbilirubinemi?

Alt du trenger å vite om røde blodceller

Alt du trenger å vite om hvite blodceller

Relevante produkter: