DAVID prosedyre – hva er det?

Det finnes mange prosedyrer og typer operasjoner som har kommet opp gjennom tiden, DAVID prosedyren er kanskje av de jeg synes er mest interessante per nå. Å kunne reparere eller plassere inn en graft eller liknende så nære hjertet med ønskede resultater er kanskje et godt eksempel magien vitenskapen og medisin kanskje kan fremstå som.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum AS.

David-plastikk er en type hjerte operasjon som er oppkalt etter nettopp Dr. Tirone David som er en hjertekirurg opprinnelig fra Brazil. Han jobber idag i Toronto som professor og kirurg. Men hva er det nettopp DAVID prosedyren går ut på?

Ved aortainsuffisiens og mistanke om bindevevssykdom eller annen hjertesykdom skal pasientene undersøkes videre or aortasykdom, men vis operasjon er dømt som nødvendig kan DAVID prosedyren være best for noen pasienter med aortasykdom. Forskjellige diameter ved dilatert aorta ascendens/aortarot er med å klassifisere aortasykdommen. De deles slik:

  • Loeys-Dietz syndrom har en maksimal diameter i aorta på ca. 42mm
  • Marfan syndrom med risikofaktorer (familiært/vekst >3 mm/år) har en maksimal diameter i aorta på 45mm
  • Marfan syndrom uten ekstra risikofaktorer har en maksimal diameter i aorta på 50mm
  • Bicuspid aortaklaffepatologi har også en maksimal diameter i aorta på 50mm


Hvis en pasient med Marfans syndrom har en maksimal diameter i aorta rundt 50mm eller mer er det vanlig å anbefale å operere. I denne vurderingen er det mange faktorer som veier inn, som hvor fort aorta har dilatert, komorbiditet og generell almenntilstand.

Hvordan utføres DAVID prosedyren?

Selve prosedyren går ut på å grafte den delen av aortaen som er dilatert for mye. Dette betyr vanligvis at kun det første segmentet av aortaen blir operert på. Før selve operasjonen starter blir hjertet kjølt ned og stanset. Man går da inn rett ovenfor aorta klaffen og klipper fra hele aortaen som illustrert under.

David-prosedyre-cingulum
Kilde: Columbia University Irving Medical Center, Department of Surgery, New York, NY.

Deretter vil man operere inn en aorta graft som sys fast ovenfor aorta klaffen. Man fjerner derimot ikke den originale aortaen, men heller kobler den på graften etter at den er festet. Dette hjelper forebygge pasientens behov for å bruke antikoagulerende medisiner resten av livet, som vanligvis ved transplantasjoner. Den originale aortaen kan gjerne repareres og reimplanteres i samme setting, men de delene som ikke er friske lenger kan fjernes.


David-prosedyre-1-cingulum
Kilde: Columbia University Irving Medical Center, Department of Surgery, New York, NY.
David-prosedyre-2-cingulum
Kilde: Columbia University Irving Medical Center, Department of Surgery, New York, NY.

Operasjonen foregår imens pasienten ligger på hjerte-lunge bypass som sikrer at kroppen får tilstrekkelig med oksygen. Og slik kan en pasient med aortasykdom oppleve en markant forbedring i helse og sjansen for aorta aneurisme er lavere så lenge operasjonen er vellyket og ingen andre ting virker inn på nettopp dette.


Kilder:

The David Procedure

Torakal Aortakirurgi

Valve-Sparing or Valve-Preserving Surgery (Reimplantation Surgery)

Valve Sparing Aortic Root Replacement (David Procedure)Les også:

Hva gjør en operasjonsykepleier?

Forskjellige typer hjertesvikt – noen ting å vite.

Muligheter som anestesisykepleier

Fra nettbutikken: