Muligheter som anestesisykepleier

Anestesisykepleier Thomas Bø forteller deg mer om hva en anestesisykepleier er og gjør, kort om utdanningsløpet, hvilke muligheter du har, og ikke minst, hans egne erfaringer som anestesisykepleier.

Skrevet av Thomas Bø, anestesisykepleier på Rikshospitalet

Hva er en anestesisykepleier, og hva gjør vi?

Det er mange som har hørt om anestesi, men som kanskje ikke helt vet hva det er. Anestesi er gjerne litt mystisk, og for de fleste så tror de at det «kun» handler om å få en pasient til å sove. Det er til dels riktig, det med søvnen, men vi gjør litt mer enn å passe på at pasienten sover godt.

Anestesisykepleier-cingulum
«At jeg ble sykepleier var tilfeldig, og det var først under sykehuspraksis at jeg fant ut at det var anestesisykepleier jeg ville bli»

En anestesisykepleier jobber inne på operasjonssalen, og utgjør en del av teamet som passer på pasienten som skal opereres. Mens kirurg og operasjonssykepleier har fullt fokus i selve operasjonsfeltet, har anestesisykepleieren det overordnede blikket på hele pasienten.

Vi analyserer pasienten kontinuerlig ved å se på hemodynamikk, luftveisparametre, blodgasser m.m., og på den måten vet vi hvordan pasienten har det under operasjonen. På bakgrunn av vurderingene, gjør vi tiltak som f.eks. å øke eller redusere medisiner, gi nye medisiner eller endre innstillinger på respiratoren for å optimalisere pasienten sin situasjon.

Som anestesisykepleier jobber en mye selvstendig, og det er ofte vi som intuberer pasienten og styrer narkosen. 

Mens kirurg og operasjonssykepleier har fullt fokus i selve operasjonsfeltet, har anestesisykepleieren det overordnede blikket på hele pasienten. 

Thomas Bø

Hvordan kan man bli anestesisykepleier?

For å kunne ta videreutdanning i anestesi, må man som i alle andre videreutdanninger, ha jobbet som sykepleier i minimum 2 år. Man søker via samordna opptak, men det kan være litt vanskelig å komme inn da det er ett populært studie.

Utdanningen tar ca. 18 måneder, altså tre semester, og gir 90 studiepoeng. Du kan også velge å skrive master.

Utdanningen er ganske avansert, men det er interessant lesing! Når man er ferdig utdannet, har man fått en spesialkompetanse i luftveier og akuttmedisin, og det er da den virkelige læringskurven begynner!

Operasjon-cingulum
THOMAS PÅ JOBB! «Som anestesisykepleier har man veldig mange muligheter, både på og utenfor sykehuset»

Hvilke muligheter har jeg som anestesisykepleier?

Som anestesisykepleier har man veldig mange muligheter, både på og utenfor sykehuset. Man kan jobbe på operasjonssalen med å legge kritisk syke pasienter i narkose, men også de som kommer inn for et enkelt dagkirurgisk inngrep. Man kan jobbe på intensivavdelinger og i akuttmottak.

Om man søker seg ut av sykehuset kan en jobbe i Forsvaret og få unike muligheter som bare de kan tilby, men man kan også jobbe offshore hvor man kan få en turnus med mye fritid, 2 uker på jobb, etterfulgt av 4 uker fri!

Anestesisykepleier-forsvaret-cingulum
Ved siden av jobben på Rikshospitalet, jobber Thomas også i Forsvaret, der han er en del av et kirurgisk team. 

Mine erfaringer som anestesisykepleier

At jeg ble sykepleier var tilfeldig, men da jeg startet studiet fant jeg ut under sykehuspraksis at det var anestesisykepleier jeg ville bli.

Jeg liker å jobbe i akutte og kritiske situasjoner, og å ha det ansvaret det medfølger. Samtidig søker jeg ofte nye utfordringer, og det var slik jeg havnet i Forsvaret. I fjor deployerte jeg til Afghanistan, og jobbet på militærsykehuset i Kabul. Det var lærerikt og spennende, og det har gitt meg mange erfaringer. Jeg har også jobbet som instruktør hos Stiftelsen Norsk luftambulanse, og har holdt ulike kurs for forskjellige bedrifter.

Som anestesisykepleier blir man tildelt mye ansvar, og det krever mye av deg. Dersom du liker å ha mye ansvar, og jobbe selvstendig samtidig som man er et godt teammedlem, så er anestesisykepleie perfekt for deg.

Dersom du liker å ha mye ansvar og jobbe selvstendig samtidig som man er et godt teammedlem, så er anestesisykepleie perfekt for deg.

Thomas Bø

Om forfatteren:

Anestesisykepleier-Thomas-Bo-forsvaret-cingulum

Jeg heter Thomas Bø, og er anestesisykepleier. Jeg jobber til daglig på Rikshospitalet, og har vært der siden 2017. Jeg bedøver hovedsaklig pasienter som skal få transplantert et organ eller som skal gjennom en operasjon i thorax, og pasientgruppen er fra prematur alder og oppover.

En annen oppgave jeg her er å legge piccline. En piccline er et perfiert intravenøst sentralt kateter. Det vil si at jeg stikker ved hjelp ultralyd, på en vene i overarmen, og fører et kateter som går ned til nedre del av vena cava superior.

Ved siden av jobben på Rikshospitalet, jobber jeg også i Forsvaret, der jeg er en del av et kirurgisk team. 


Lyst til å ose litt yrkesstolhet?

Anestesisykepleier-nokkelring-cingulum

Anestesisykepleier-nøkkelring i råkult design med kirurgisk grønn bakgrunn. Se nøkkelringen her.

Anestesisykepleier-toymerke-cingulum

Anestesisykepleier-tøymerke med borrelås til å feste på uniformen eller utstyr. Se tøymerket her.


Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: