Det totale helsebildet – en oppsummering

Før, gjennom og etter en endring i ens helsesituasjon er det mange måter å klare seg gjennom den tiden, hvilke tegn og opplevelser tar man med seg videre? Og hvordan er disse med på å forme fremtiden?

Skrevet av Heidi Lovise Rignhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

En pasient er mye mer en en diagnose eller ens utfordrende helsesituasjon. Når man skal ta vurdering av en pasient sin tilstand er det viktig å ta hensyn til hele pasientens helsebilde. Ikke bare den fysiske delen, men og den psykiske delen. En pasient har ofte ønsker og håp for egen livssituasjon, disse bør også være en del av vurderingsforløpet. For til hvilken grad det er gjennomførbart å tilrettelegge og legge inn behandlingstiltak for pasienten har mye å si for gjennomføringen, og resultatene.

Bilde: pexels.com

Konseptet livskvalitet – hvilken betydning har det?

Når vi snakker mennesker som sliter psykisk, fysisk eller som opplever en vanskelig livssituasjon blir livskvalitet ofte dratt frem. Men hva er det, og hvorfor setter vi så mye viktighet rundt det?

Livskvalitet viser til den kvaliteten man kan leve etter, det sier seg selv. Men det har spesiell viktighet for hvor komfortabel og lykkelig man kan være i den gitte situasjonen. Det er generelt annerkjent at lykke er en av de viktigste målene mennesker streber etter. Og livskvalitet kan knyttes nært til hvilken grad man kan etterstrebe lykke og tilfredshet.

Noen finner kanskje lykke i å kunne slappe av hjemme og se på fotball på tv, imens andre finner lykke på byen eller på fjellet. Når man så blir fohindret fra å kunne oppfylle denne streben etter lykke ser man fort at livskvaliteten synker. Nedstemthet, frustrasjon og misnøye er klassiske tegn på at noe i den øyeblikkelige livssituasjonen ikke er ideel. Og dermed føler man seg ikke like bra som man kunne.

Å finne ut hva årsaken bak den nedsatte livskvaliteten er viktig for å kunne finne en løsning.

Bilde: pexels.com

Når livet får en uventet tvist

Mye kan skje i livet som vender helt om på livssituasjonen. Hvordan man reagerer og takler slike endringer er en stor del av helsebildet. Det har stor innflytelse på hvordan man kan oppleve en endring i hverdagen sin. Det er mange måter en slik brå endring kan påvirke hverdagen, både på lang og kort sikt. Selv etter at man kanskje er blitt frisk, eller de fysiske tegnene er borte, kan det henge igjen mye lenger i det psykiske.

Livet tar ofte mange uvventede tvister som snur livet helt på hodet. Det er ofte mulig at ting kan bli bedre og at livskvaliteten kan forbedres. Men det er ikke alltid slik. Da må man finne muligheter og egenskaper til å overleve, eller klare å leve på tross av hva som har skjedd.

Veien tilbake til livet:

Å kunne ta tilbake hverdagen, eller forme en ny hverdag når den gamle ikke lenger er gjennomførbar kan være vanskelig. Det i seg selv er en reise som kan være tung for mange. Å finne den nye normalen. Det kan føles nærmest umulig til tider, kanskje helt håpløst til og med. Men som livet generelt er det en berg-og-dalbane, med helt uforutsigbare tvister, høyder og bunner. Men disse nye toppene, tvistene og bunnene kan føles som de tar deg gjennom de ytre ozonlagene hvor du ikke kan puste, og helt inn i jordas indre hvor det føles som at du smelter bort. Å kunne overleve og klare seg gjennom tiden er tøft, og man kan kanskje ikke virkelig forstå det før man sitter i det selv.

Les også:

Ernæring – hva bør du huske?

Legemiddelhåndtering – hvorfor er det så viktig å kunne?

Rus og avhengighet

Fra nettbutikken: