Legemiddelhåndtering – hvorfor er det så viktig å kunne?

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum AS.

Legemiddelhåndtering innebærer mye ansvar og er utrolig viktig å kunne når man behandler eller diagnostiserer. Noen legemidler er generelt ganske trygge, imens andre kan være livsfarlige hvis man gir feil dose eller leverer til feil pasient. Da bør man kunne håndtere og sikre at doseringen er riktig hele veien fra medisinrommet til pasienten. Det er ikke alle på sykehusene eller i pleietjenestene som har lov til å verken håndtere, gi eller gjøre klar medisiner. Men det er fremdeles noen ting man bør kunne om man har lov til å jobbe med medisiner eller ikke. Dette skal vi snakke om her.

Regler for dosering

Det er visse utregninger som blir gjort når leger og sykepleiere bestemmer hvor mye og hvilke medisiner som blir gitt. Medisiner kan behandle eller motvirke symptomer, forbedre et sykdomsforløp eller også ha uønskede effekter. Noen legemidler gir man for å gjøre en pasient mer komfortabel, eller berolige dem som eksempelvis Morfin eller Sobril. Når medisiner blir administrert er det viktig at mengde og type dobbeltsjekkes. Hvis man gir helt feil medisin, eller for stor eller liten dose kan det ha uønsket effekt. Man kan for eksempel ikke gi en dose Morfin til en dame som er 160cm høy og veier rundt 65 kilo en dose som er ment for noen som er 185cm og veier 200 kilo. Da er det fare som overdosering og uønsket effekt av medikamentene.

Hvem som kan administrere, dosere og gi medisiner kan variere fra for eksempel hjemmesykepleien og et sykehus. Begge steder krever riktig kursing og gjerne at man er sykepleier eller liknende minst for å kunne dosere medisiner selv. Men hvem som har love til å gi medisiner er det strengere på sykehuset. Men det kreves fremdeles kursing for å kunne gi medisiner. Da er det viktig at man sjekker at det gis riktig dokument, riktig dose og til riktig person. Administrerer man medisiner via drypp intravenøst er det viktig at riktige medisiner blir blandet ut riktig. Da bør man også følge med på drypp raten.

Etter at man administrerer nye medisiner er det også viktig at man følger med på pasienten en periode etter at medisiner er tatt. Noen kan oppleve allergiske reaksjoner mot noen medisiner, og man vet ikke alltid hvilke medisiner man ikke tåler. Da er det lurt å kjenne til mulige reaksjonstegn.

legemiddelhåndtering-utregning-cingulum
Hjelpemiddel til hvordan medikamenter man doseres.

Når medisiner må gis til en fastsatt tid

Noen medisiner tas til faste tider. Dette kan ha mye med halveringstiden som gjelder for medikamentet. Eller når medikamentet ikke lenger har noen effekt, og ny runde med medisiner trengs for ønsket effekt. Slike medisiner kan pasientene ofte ta selv hjemme ellers kan de få hjelp av hjemmesykepleie eller familie. Disse kan man ofte ikke utsette noe.

legemiddelhåndtering-dosett-cingulum
Medisiner kan planlegges med forskjellige størrelse dosetter. Bilde: pexels.com

Hvis en medisin skal tas regelmessig med gjevne mellomrom så kan det være lurt å unngå at to tabletter av samme slag blir tatt for nærme hvis det kan øke risiko for overdosering. Mange pasienter går på mye forskjellige medisiner, og det kan være vanskelig å følge med på alle sammen. Dette er en annen viktig grunn til å journalføre hvilke medisiner som skal bli tatt og hvilke som er avsluttet.

Overdosering

Overdosering er en alvorlig konsekvens av feilmedisinering, enten ed at feil doser blir, gitt eller altfor nær en tidligere dose. Mange medisiner er relativt trygge og pasienter kan trygt ta disse selv, imens andre krever at pasienten følger godt med på inntak og tid mellom medisittakning. For de som ikke klarer dette selv hjemme kan de få støtte og hjelp fra hjemmesykepleien, familie eller andre bistandsorganer som en BPA. Hvis overdosering forekommer er det viktig å gripe inn så fort man kan da det kan få alvorlige konsekvenser. Man kan overleve en overdose uten noen varige skader. Imens det også er mulig å få alvorlige organskader og muligens død. Hvor alvorlig en overdose kan påvirke en person på lang sikt har mye med hva slags medisiner det gjelder. Men hvor fort man får hjelp, motgift eller annen behandling, har alt å si.

Som helsevesen, og helsearbeider er det viktig for oss å møte pasienten med åpne øyne og være obs på tegn på overdose eller negative reaksjoner på medisiner mang gir. Har du ansvar for å dosere et medikament og er usikker så finnes det huskekort som vi selger her hos Cingulum, ellers kan man også bruke appen Legemiddelutregning.


Andre artikler:

ISBAR

Hva feiler det deg? – En innføring i SAMPLER og OPQRST

Hvordan er det å være pårørende når man jobber med akuttmedisin?

Fra nettbutikken: