Rus og avhengighet

Det finnes mange former for avhengighet, og ting man kan bli avhengig av. Hvordan avhengighet ser ut kan også variere veldig fra person til person. Men hvorfor blir man egentlig avhengig, og hva skjer i hjernen vår når vi er avhengige?

Skrevet av Margrete Rønning, psykolog

Instagram: @vandrepsykologen

Mennesker er skapt for å bli avhengige. Mat, skjermer, jobb, opiater, nikotin, pengespill og trening – disse er alle ting vi kan bli avhengige av. Fra vi blir født til vi dør søker vi nytelse, gode følelser og gjør mye for å unngå  vonde følelser. Hjernen vår er et skikkelig komplekst system programmert til å motivere oss for overlevelse – men dette komplekse systemet kan også motivere oss også til å utføre handlinger som potensielt kan skade oss. 

For en god stund siden, trodde vi at det bare var noen mennesker som kunne bli avhengige av rusmidler. Disse folkene trodde man at, på en eller annen måte, var annerledes enn andre. Men slik er det ikke. Alle mennesker har de samme prosessene i hjernen som kan føre til at vi utvikler avhengighet – vi har det bare i ulik grad, og med ulik sårbarhet. Det er derfor ikke mulig å si noe om hvor mye, hvor lenge og hvor ofte et rusmiddel må inntas før man utvikler en avhengighet – da dette vil variere fra person til person. 

avhengighet-kan-komme-i-mange-former-cingulum
Avhengighet kan komme i mange former. Bilde: pexels.com

For mennesker som selv ikke har en avhengighet, kan det være vanskelig å forstå at denne trangen til å ruse seg er så sterk at man tilslutt mister jobb, familie eller til og med begår kriminelle handlinger for å skaffe seg rusmidler. Grunnen til at noen mennesker har en slik atferd og prioriterer inntak av rusmidler, skyldes rusmiddelets påvirkning på enkelte deler av hjernen. 

Hvordan fungerer avhengighet egentlig?

Vi har en del av hjernen som heter nucleus accumbens som vi er helt avhengige av for at vi skal overleve. Denne delen av hjernen befinner seg i dypet av pannelappen og er en sentral del av hjernens belønningssystem. Det paradoksale, er at denne delen av hjernen også er den som fører oss inn i avhengighet og gir mulig skade. 

Så hvorfor er det sånn at noen blir avhengige av ulike skadelige rusmilder – når vi vet så godt at de er nettopp det – skadelige? Det finnes ikke èn universelt akseptert forklaring på dette, men teoriene utfyller hverandre ganske bra, ved å se på både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Flere studier har vist at det finnes et betydelig arvelig komponent i utviklingen av avhengighet. Altså, noen mennesker har en større sårbarhet for dette. Men vi er nødt til å innta et rusmiddel for å utvikle avhengighet, så her er det også miljøfaktorer/sosiale faktorer spiller inn. Samtidig har psykiske lidelser og også personlighetstrekk vist seg å være en viktig brikke i utvkling av avhengighet. 

Når en person over tid bruker et rusmiddel gjentatte ganger, skjer det faktisk endringer i belønningssystemet til hjernen – og ting som tidligere ga en belønning, gir ikke lenger den samme belønningen. De gode følelsene oppleves rett og slett svakere, eller kan forsvinne. 

avhengighet-alkohol-cingulum
En av de mest kjente formene av avhengighet er alkohol og rus avhengighet. Bilde: pexels.com

Utfordringer rundt avhengighet

Hvor mange mennesker som har f.eks en alkoholavhengighet er usikkert, men i Norge anslår vi at mellom 200.000-300.000 har det som kan betegnes som alkoholavhengighetssyndrom. Behandling av ulike typer avhengighet kan ofte bestå av en kombinasjon av medikamenter og psykososial oppfølging. Felles for all behandling, er at det bør være sammensatt og over tid slik at personen med en avhengighet får mulighet til å endre atferd, og gjenvinne kontroll over rusinntak. 

Mange mennesker som har hatt eller har en avhengighet, og som etter hvert slutter med bruken – vil oppleve det vi kaller for tilbakefall, at man igjen inntar rusmiddelet, kanskje med et håp om at det går fint å bruke «bare litt». Som regel ser vi at dette er utfordrende for mennesker med tidlig avhengighet, da veien tilbake til gamle mønster er kortere. Hvordan veien inn og ut av avhengighet ser ut er veldig individuel.


Kjenner du noen, eller sliter du selv med avhengighet? Eller har du spørsmål og ønsker støtte? Da har vi linket til noen ressurser under som kan hjelpe.

BlåKors har mange forskjellige aktiviteter og tilbud – Les mer her.

RUSinfo – Ring 915 08 588 eller se rusinfo.no

Ivareta: for pårørende berørt av rus – Ring 800 40 567 eller se https://www.ivareta.no/

Vil du lese og lære mer om avhengighet? Les mer her.


Andre artikler:

«Topp fem-helseråd» fra psykolog Charlotte Mjelde

Gode måter å deale med stress gjennom eksamenstid

Mental Helse – Hvordan være en god støtteperson?

Fra nettbutikken: