Tips og triks til LIS1-tjenesten

Ida har gjennomført LIS1, og gir deg sine beste tips til LIS1-tjenesten og andre ting hun synes det burde blitt snakket mer om.

Skrevet av Ida Marie Heggem

LIS1 står for ‘lege i spesialisering del 1’, og har erstattet det som før het turnustjeneste. Etter å nylig ha fullført LIS1 er det noen tips jeg fikk som var gull, og enkelte ting jeg skulle ønske det ble snakket mer om. Jeg deler de gjerne videre med dere, og masse lykke til til deg som står midt i det eller snart skal starte!

1. Pass på basale behov

Det kan ikke sies nok ganger: Spis når du kan, gå på do når du kan, sov når du kan. Plutselig går det så ett-i-ett at du innser du har gått både 8, 10 og 14 timer uten å spise skikkelig mat, gå på do eller å ha hatt en eneste pause. Slikt fungerer dårlig i lengden, så du må rett og slett ta deg tid til det. Og si ifra til sykepleier og/eller overordnede om du forsvinner en liten stund. Gå gjerne vekk fra pc-en og posten hvis mulig når du har lunsj, tro meg – de ringer deg hvis du trengs. Går du forbi et toalett – bruk det. Og gå å legg deg når du ser at det ikke er meldt flere pasienter, eller den som er meldt kommer langveisfra. Litt hvile er bedre enn ingen hvile. 

Det samme gjelder på fritiden: pass på å få nok søvn og fysisk aktivitet, forsøk å ha et sosialt liv. Og strømmetjenester er gull for litt escapism når du trenger hjelp til å skru av hodet.

2. Tips til arbeidsmetode

Vær nøye, systematisk og ta deg god tid.

Alle vet at du er ny, det er greit at du er treg i starten. Effektivitet og rettet undersøkelse kommer siden.

Lag kurven og plan først!

Dette er det sykepleiere, pasientkoordinator og andre venter på, resten kan du skrive/pusse på siden. 

Tenk flyt

du må lære deg å jobbe parallelt. Les deg opp på ny pasient mens du venter på blodprøvesvar for forrige. Er du ferdig med undersøkelse – kan pasienten gå til post eller ventesone? Det frigjør rom. 

Ta notater

Ta notater på previsitt/tavlemøteskriv ned ting du skal gjøre og stryk ut underveis – du kommer ikke til å huske alt selv i starten og det er fort gjort å blande pasienter. 

Vær ryddig

Vær ryddig og gjerne litt pedantisk når du journalfører. Poenget er at kolleger skal forstå hvilke vurderinger som er gjort, da bør du saklig beskrive situasjonen og gjerne forklare hvorfor man har konkludert/ikke har konkludert. Men ikke skriv essay! Alle setter pris på gode og ryddig notater som gir et godt overblikk fort, uten at en må åpne hvert eneste dokument. Skriv ned videre plan for dagen/oppholdet/etter utskrivelse. 

Øv på å referere kort og konsist

Øv på å referere kort og konsist, forsøk å luke ut det som ikke er relevant. 

Vær klar over hva du kan og ikke. Konfererer hvis du er i tvil, spør heller en gang for mye. Ydmykhet er en dyd… 

3. Bidra til et godt arbeidsmiljø

Bli venn med sykepleierne. Tilby deg å ta med kaffe til dine kolleger når du skal ha/sett på ny når det er tomt. Vær hyggelig og imøtekommende – smil gir smil tilbake. Si hei til folk! Og ta gjerne initiativ til noe sosialt – det settes alltid pris på, noen må bare ta det første steget. Men arbeidsmiljøet gjelder også det organisatoriske – gjør deg kjent med og pass på rettighetene en har (dvs A2-avtalen og B-avtalene), dobbeltsjekk alltid lønnsslippen (det er ingen garanti at den er korrekt) og ikke minst skriv overtid. Ta opp ting som er ugreit med tillitsvalgt evt verneombud. Det er faktisk også å ta vare på seg selv, hverandre og arbeidsmiljøet. 

4. Vær bevisst på egen progresjon

Du har ansvar for egen læring. Bli med på ting, be om å få observere og assistere. Og be om tilbakemeldinger, det er desverre ofte slik at «ingen tilbakemelding er god tilbakemelding». Så spør gjerne ‘er det noe jeg burde gjort annerledes?’ eller ‘jeg er/var litt usikker her, kan du forklare det for meg/ har du tanker om hva jeg bør gjøre neste gang?’ Jeg vil også anbefale å skrive opp en liste over personlige læringsmål, ting du har lyst å få ut av perioden på en avdeling. Det gir et annet fokus og mer motivasjon. Og jobb fortløpende med kompetanseportalen og læringsportalen, det er ikke noe lurt å la det ligge til rett før du roterer til neste del. 

5. Snakk med andre!

Det kommer til å være mange inntrykk. For eksempel arbeidsbelastning, det å være ny, vanskelige situasjoner med pasienter/pårørende/kolleger, liv og død. Snakk med venner, veileder, og kolleger. Be om debrief med teamet som har stått i en vanskelig situasjon hvis det ikke blir gjort automatisk. Snakk med veileder om inntrykk og bekymringer, og be gjerne veileder om en ekstra samtale hvis du har vært i en situasjon som var ekstra utfordrende. Ventilér over en kaffe/øl/vin med en god venn.

Det hjelper også om man har en gruppe/et forum hvor en kan diskutere og reflektere. Hvis det ikke allerede er organisert noe slikt der du er vil jeg anbefale å be om det eller starte det opp selv.

Ta vare på hverandre!


Ida-Marie-Heggem-cingulum-2

Om forfatteren

Ida Marie Heggem ble uteksaminert fra Pécs Medical School i 2019, og gjennomførte LIS1 ved Stavanger Universitetssjukehus.


Aktuelle produkter fra Cingulum:

memo-for-medisin-oddbjorn-by-cingulum

Bok

Tid er verdifult. Med «Memo Medisin» kan du redusere tiden du bruker på å studere.

Les mer om boken

lege-toymerke-cingulum

Tøymerke – lege

Lege tøymerke med borrelås til å feste på uniform eller utstyr. Legevakt design med grønt og hvitt.

Se tøymerket

lege-nokkelring-cingulum

Nøkkelring – lege

Os yrkesstolthet med nøkkelring for legene. Norsk på ene siden og engelsk på andre siden.

Se nøkkelringen

toymerker-Lege-cingulum-produkt-for-helsepersonell-3
OS YRKESSTOLHET med tøymerker!

Andre aktuelle fagartikler: