«Vil du bli lege?»

Aller først: Hvem er jeg, og hvorfor får jeg dette spørsmålet?

Skrevet av: Oddbjørn By, hukommelsesmester

Jeg er Oddbjørn By, en hukommelsesmester, som blant annet kurser medisinstudenter i hvordan de husker og lærer pensum raskere og enklere. For et problem med medisinstudiet er at, selv hardt arbeid kan gi skuffende resultater.

Portrettbilde av Oddbhørn By, hukommelsesmesteren, Cingulum

Hva skal man gjøre hvis hardt arbeid ikke er tilstrekkelig?

Det finnes flere løsninger, og én løsning er å bruke Memo (husketeknikk).

Når det er sagt: Husketeknikker er ikke løsningen på alt. Men det spesielt tre situasjoner der husketeknikk er ekstra nyttig:

  • Huskekonkurranser (naturlig nok)
  • Lære kinesisk (mye å huske, før du kan bruke språket)
  • Medisinstudiet (mye å huske, ofte på kort tid)

Selvsagt kan andre strategier enn husketeknikker fungere i alle tre situasjonene – men min erfaring med alle tre er at Memo gjør oppgaven mye enklere. Greit nok at forståelse også er en faktor, men mange medisinstudenter har god forståelse – eller opparbeider dette underveis. En gloseprøve på kinesisk er en egentlig en hukommelsestest. Hvis du føler at medisineksamen er en hukommelsestest vil du ha stor nytte av Memo.

Da kommer vi tilbake til spørsmålet: «Får du ikke lyst å bli lege, du som har knekt koden?»

Sist jeg fikk spørsmålet, falt et gammelt ordtak ned i hodet: When the why is clear, the how is easy.

En tydelig HVORFOR er ikke tilstrekkelig til å lære kinesisk eller medisin, men jeg liker rekkefølgen: Ved å ha en tydelig HVORFOR – blir resten litt enklere.

Jeg har gode strategier på HVORDAN lære kinesisk og deler av medisinpensum – men jeg vet ikke HVORFOR jeg skal bli lege – jeg har ikke lyst. Å knekke koden er ikke nok. Men til deg som vet hvorfor du vil bli lege – bruk denne:

When why is clear – the how is easy Use Memo

Fagbøker om husketeknikker

Jeg og Sebastian S. S. Schmidt har skrevet boka Memo Medisin, der vi viser hvordan man sparer mye tid og strev på å huske anatomi, biokjemi, farmakologi og andre medisinfag. Sebastian er utdannet lege, og sammen har vi laget en oppskrift på HVORDAN. Oppskriftene tar noen timer å lære. De timene får du virkelig igjen for de neste årene. Boka er anbefalt litteratur på Universitetene i København og i Odense.

Bruk boka Memo Medisin eller boka Best of Memo, for å komme inn på medisinstudiet.

Du har sikkert hørt litt om Memo før. Best effekt får du ved å gå direkte til kilden.

Her kan du lese innholdslista i bøkene:

Oddbjørn By snakker om MEMO-husketeknikken, Cingulum

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen:

Andre aktuelle produkter: