Fibromyalgi – hva er det?

Det finnes mange syndromer og lidelser knyttet til smerte. Ofte er smerter et symptom på at noe er galt i kroppen, men noen ganger kan selve sykdommen være uforklarlig, iallfall per dags dato. Dette har lenge vært tilfellet for fibromyalgi. Man har forstått at det er knyttet til smerte, men man vet ikke helt sikkert hva som er årsaken. Men hva vet vi om fibromyalgi?

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum AS.

Fibromyalgi er en diagnose og et syndrom man ikke helt forstår seg på enda, iallefall er det fremdeles mange spørsmål vi fremdeles har. Det kan ta lang tid å få fastsatt diagnosen, og ofte mange år før pasienten kan føle at de endelig har kommet frem til den rette diagnosen. Men vi vet ikke hva som er årsaken bak fibromyalgi, og det er ingen klare behandlingsmetoder som kan tilbys heller. Fibromyalgi i seg selv er ikke en dødelig tilstand. Men det kan føles, for mange, som at livet blir satt på pause. I de alvorligste tilfellene kan pasientene oppleve at de ikke lenger kan delta i de daglige aktivitetene de gjorde før på grunn av enorme smerter. Man kan miste evnen til å kunne gå på jobb, skole, møte med venner, og mer.


fibromyalgia-er-
Bilde: Pexels.com

Hva kan årsaken til Fibromyalgi være?

Noe av forskningen som er blitt gjort på fibromyalgi viser til at det muligens er unormale biokjemiske, metabolske ogimmunregulerende funn hod flere fibromyalgipasienter. Det er også teorier som mener at fibromyalgi kanskje kan forklares med en forstyrrelse i sentranervesystemet sin regulering av smerte, og at terskelen for smertereaksjoner fra diverse stimuli er endret. Altså at kroppen kanskje overreagerer på stimuli.

Eksempel: At det er kaldt kan føre til enorme smerter hos noen med fibromyalgi, imens en person som ikke har fibromyalgi bare synes kulde er ubehagelig.

Er fibromyalgi arvelig?

Det er ingen klar forskning som viser at Fibromyalgi helt klart er arvelig. Men basert på statistikk og annen data kan det tyde på at Fibromyalgi kan komme i såkalte clusters. Altså har du en person i familien som har Fibromyalgi er sannsynligheten høyere for at flerebi familien også kan ha det. Men det er ingen garanti for det.

Basert på hvor mange kvinner og menn som blir diagnosert med Fibromyalgi kan det også se ut til at det er flere kvinner som har dette syndromet. Det er også flest mellom 20-50 som blir diagnosert.


Bilde: Pexels.con

Forskning

Da det er så mange ukjente elementer ved Fibromyalgi er det høyst nødvendig å satse på videre forskning. Slik kan vi sikre at mer kunnskap blir tilgjengelig både blant helsepersonell og enkeltpersoner. At bedre tilbuder kan opprettes for behandling og kartlegging av Fibromyalgi er et annet mål man kan oppnå via videre forskning.

Men av den aller viktigste medisinske ”behandlingen” som kan tilbys er forebygging. Hvis man kan finne ut årsaken bak Fibromyalgi, eller hvilke triggende faktorer som er kan dette hjelpe ved å muligens forhindre et alvorlig sykdoms forløp.

Forskning byr på mange mulige løsninger. Og da Norge er av de landene med høyest forekomst av Fibromyalgi, er det ekstra viktig at vi kan forstå hva Fibromyalgi egentlig innebærer.

Kilder:

https://fibromyalgi.no/symptomer/

https://www.revmatiker.no/diagnose/fibromyalgi/

https://nhi.no/fibromyalgi-oversikt/

https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/fibromyalgi/


Les også:

Hodepine – hvorfor får man det?

Hva er PCOS?

Hva er ADHD egentlig?

Fra nettbutikken: