Hva er ADHD egentlig?

ADHD er en nevroutviklingsforstyrrolse, og kan ofte bli misforstått. Det er derfor viktig at man tar seg tid til å bli kjent med personen som har det og hvordan diagnosen kanskje påvirker dem, imens man husker at de er så mye mer enn denne diagnosen.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

ADHD er kjent som en nevroutviklingsforstyrrelse. Dette betyr at det er antatt at noe skjer imens hjernen utvikler seg som gjør at ADHD fremtrer. Både jenter og gutter, unge og gamle kan ha ADHD og det er ikke en tilstand som har eller trenger en kur. De som har ADHD er jo ikke syke, hjernene til en med og uten ADHD er bare no forskjellige. ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder, men hva vil det si og gjelder det for alle som har ADHD?

To måter ADHD utarter seg?

Symptomene til ADHD deles it to kategorier, uoppmerksomhet of hyperaktiv-impulsiv atferd. Akkurat hvordan disse utarter seg varierer litt fra person til person da noen opplever mer av den ene enn den andre.

Vanligvis sier vi at et barn har ADHD når de har seks eller flere symptomer innenfor hver kategori i minst 6 måneder. Disse symptomene må påvirke barnets funksjonsevne i høy grad i minst to sosiale miljøer – vanligvis hjemme og på skolen.

Hvordan kan ADHD fremstå?

Det er mange måter ADHD kan påvirke hverdagen til personen det gjelder. De klassiske «symptomene» som blir trukket frem er uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Men det er viktig å bemerke at til hvilken grad en person med ADHD viser disse varierer, ikke alle er kjempe hyperaktive eller impulsive. Det finnes med andre ord en form for et spektrum innenfor de typiske symptomene.

Jenter med ADHD har lenge blitt underdiagnosert, altså mange jenter som har ADHD får ikke diagnosen, eller blir feil diagnostisert, de får en annen diagnose fordi ADHD noen ganger ikke fremstår likt hos alle jenter som hos mange gutter. Man ser at mange flere gutter som fremstår med hyperaktivitet, imens mange jenter ikke gjør det. Men dette betyr ikke at jenter aldri er hyperaktive, og gutter er ikke alltid like hyperaktive heller.

familie-cingulum
Kilde: pixels.com

Hvis man har ADHD kan det være at man opplever at det kan være vanskelig å følge med i samtaler eller i klasserommene. Noen beskriver det med at «tankene flyr forbi mye raskere enn verden rundt» og at det kan bli vanskelig å få med seg alt som skjer rundt seg. Andre beskriver også at man lett blir distrahert. Dette kan nok best illustreres eksempelvis som følgende:

Mari går til kjøkkenet for å lage seg en kopp kaffe. Når hun kommer til kjøkkenet ser hun at samboeren har slengt fra seg et par skitne Tskjorter over en stol. Kaffen er da blitt litt glemt og fokuset er skiftet til t-skjortene som nå må til badet for å vaskes. Men på vei til badet så går Mari gjennom stuen og ser at gulvet var utrolig støvete. De to t-skjortene havner over en av stolryggene og Mari går for å hente støvsugeren. Og slik kan det fortsette for noen til de har flere påbegynte prosjekter og oppgaver som de løper litt i ring mellom.

OBS: Dette er kun en illustrering av hvordan noen med ADHD kan oppleve deler av hverdagen.

Å bli lett distrahert i noen oppgaver og scenarioer er ikke alltid tilfelle, og de fleste med ADHD opplever også hyperfokusering. Dette er når de kun fokuserer å en oppgave eller ting over en lengre periode. Noen beskriver det slik at man kan hyperfokusere på temaer og ting man synes er interessante eller gøy. Imens temaer man ikke bryr seg så mye om kan man lettere blir distrahert fra.

ADHD er en tilstand med mye nyanser og variasjon. Men det viktigste er å ikke la denne diagnosen, som andre diagnoser, bli større en hvem personen er. ADHD er en del av dem, men det betyr ikke at det er den største viktigste eller mest interessante delen.

vennskap-cingulum
Kilde: pixels.com

ADHD hos barn og voksne

Forståelsen av ADHD har endret seg en del gjennom årene og mange får ikke diagnosen før de er voksne. Dette kan det være mange grunner for, men noen kan forklare det med «maskering». Dette er når man klarer å skjule symptomer for å fremstå som alle andre, som at man ikke er distrahert eller for impulsiv. Andre ganger kan diagnosen bli oversett av andre grunner som milde tegn, oversette tegn og mer.

Akkurat hvordan ADHD oppleves som barn og voksen kan også variere drastisk. Noen barn kan oppleve ytre stimuli som synsinntrykk, lyder og berøring som ubehagelig da det kan føre til overstimulering. Mange barn er en del mer sensitiv til dette en voksne. Ettersom de blir eldre og blir bedre kjent med seg selv kan det bli lettere å håndtere slik stimulering, og forebygge overstimulering.

Det er fremdeles mye å lære om ADHD og hvordan de som har det opplever det. Så vi ser frem til å lære og forstå dem og tilstanden bedre i fremtiden.

Kilder:

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/adhd/adhd-symptomer-og-tegn/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/adhd/adhd-arsaker/

https://www.adhdnorge.no/


Andre artikler:

Topp fem vanligste utslett, og hvordan gjenkjenne det

«Topp fem-helseråd» fra helsefagarbeider Tore

Mental Helse – Hvordan være en god støtteperson?

Fra nettbutikken: