Helsevett på reise

Helsevesenet i Norge kan for mange virke komplisert nok, men når man reiser til utlandet på ferie eller for å studere er det viktig å orientere seg litt om hva man bør forberede og vite.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

helsevett-reise-cingulum
Bilde: pexels.com

Reiser du innad i EU/EØS?

Når man reiser på ferie planlegger man ikke å bli syk eller skadet, men det er uansett lurt å vite hva man skal gjøre hvis noe skulle skje. Hvem skal man ringe? Hvilke rettigheter har man? Å ha denne informasjonen lett tilgjengelig kan sikre at du kan føle deg tryggere på reise.

Europeisk helsetrygdkortkort

Reiser du til et EU eller EØS land vil det være en fordel å ha et europeisk helsetrygdkort med seg. Dette sikrer deg rettigheten til å bli behandlet på lik linje som beboerne i landet du er i. Dette kortet er gratis å bestille og må fremvises når du er på reise og trenger helsehjelp.

Men hvem er det som har rett på å få dette kortet? Du trenger å være medlem av folketrygden i Norge og være statsborger enten i Norge eller et annet EØS-land eller i Sveits. Familiemedlemmer av noen med europeisk helsetrygd rett kan også få rett på dette, selv om de ikke selv har et EU eller EØS statsborgerskap. Dette er tilfelle hvis vedkommende faller under en av disse:

  • ektefelle av noen med rett på helsetrygdkort
  • barn under 18 år som den med rett på helsetrygdkort har foreldreansvar for
  • forsørgede barn over 18 år og
  • samboere som har eller har hatt felles barn

Kortet har en utløpsdato og man må sikre at denne også er oppdatert og gyldig en god periode etter reise dato. Det er lett å bestille eller fornye kortet inne på Helfo sine sider. Det er viktig å vite at kortet også har noen unntak, det er lurt å lese seg opp på disse også.

reise-helsevett-helsretrygdekort-cingulum
Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Trenger du akutt helsehjelp?

Hvilke nødnummer som du kan trenge når du er i utlandet kan være vanskelige å memorere. Trenger du politiets nummer, brannvesenets nummer eller ambulansens nummer kan appen til for eksempel Sjømannskirken være til hjelp. Den benytter seg av din lokasjon til å finne ut hvilke nødnummer som gjelder for det landet du er i, uansett om det er EU eller ikke. De kan også finne viktige numre for flere forsikringsselskaper om du skulle trenge hjelp fra ditt forsikringsselskap.

Les mer om hva denne appen kan tilby her.

Reiser du generelt?

Uansett hvor man reiser så er det lurt at man orienterer på hvor nærmeste helsestasjon er om det er et sykehus eller legekontor. I en akutt helsesituasjon kan man spare mye tid på å vite hvor man må reise for å få hjelp.

Pass på at noen vet at du reiser. Om det er venner eller familie, så er det lurt å sikre at noen har cirka peiling på hvor i verden du er. Skulle det skje noe med deg hvor du trenger hjelp eller ikke får tatt kontakt selv er det letter å finne deg hvis man vet hvor du har vært.

Er der noen risikoer som er kjent ved din destinasjon? Har steder en del giftige krypdyr eller liknende som man kan bli syke av? Da er det lurt å kunne litt om disse så man vet hva man bør gjøre hvis man møter på disse.

Helsevett på reise er utrolig viktig, og er med på hjelpe deg føle deg tryggere på tur, selv om ingenting skjer.

Les også

Helsehjelp på et lavterskelsnivå

Journalføring som et behandlingshjelpemiddel

Når ambulansen kommer

Fra nettbutikken