AKS – Avansert Klinisk Allmennsykepleie

Hva er Avansert Klinisk Allmennsykepleie, også kalt AKS? Masterstudenten Petter har skrevet litt om dette og håper det blir en anerkjent profesjon i helsetjenesten.

Skrevet av Petter Ek Dahlgren, Sykepleier og masterstudent AKS

Hvem er Petter?

Jeg heter Petter, 34 år, kommer opprinnelig fra Fredrikstad og bor i dag på Revetal utenfor Tønsberg. Jeg jobber som sykepleier i hjemmesykepleien i Tønsberg kommune, samt vikar på prehospital avdeling ved sykehuset i Vestfold. Jeg har jobbet i hjemmesykepleien siden august 2018, og trives godt i avdelingen. Som veldig mange av mine mannlige kollegaer i helsevesenet, er jeg eneste mann i avdelingen. Jeg tok en bachelor i sykepleie ved høgskolen i Østfold. Tidligere har jeg blant annet jobbet i hjemmesykepleien på ulike plasser, på sykehus og i Forsvaret. Nå studerer jeg for å bli Avansert Klinisk Allmennsykepleier.

Petter-Dahlgren-AKS-sykepleier
Si hei til Petter!

Avansert Klinisk Allmennsykepleie
– Hva er dette og hvilke muligheter kan det gi?

Nå lurer du sikkert på hva avansert klinisk allmennsykepleie er, ofte forkortet AKS. AKS-utdannelsen gir deg en spesialistgodkjenning innen sykepleie. Dette er nytte fra 01.10.21. Som AKS’er får du en breddekompetanse på ekspertnivå. Som AKS forventes det derfor at man jobber med selvstendig, gjør grundigere vurderinger og bidrar til blant annet fagutvikling.

I Norden har man definert 8 kompetanseområder for AKS:

  • Direkte klinisk praksis
  • Etisk beslutningstaking
  • Veiledning
  • Konsultasjoner
  • Samarbeid
  • Case Management
  • Forskning og utvikling
  • Lederskap

Studieløpet- master

I det frøste emnet lærer vi om historien både nasjonalt og internasjonalt for AKS. Videre fokuseres det på etisk beslutningstaking, som er en av kjerneområdene. Vi får også en rask innføring i helsefremmende, rehabiliterende og lindrende perspektiv som dukker opp igjen senere i utdanningen.

Det neste emnet tar oss over i den kliniske praksisen med fokus på å lære ulike undersøkelsesmetoder, som eksempelvis det å kunne ta en fullstendig nevrologisk status og en fullstendig amnese. Etter jul er det nok et teoretisk emne som omhandler vitenskapsteori, forskning og fag, tjenesteforbedring og innovasjon. Deretter bærer det ut i 8 uker praksis før sommerferien.

Etter sommeren venter det 3 nye emner; palliasjon, personsentrert sykepleie og AKS i kommunehelsetjenesten (med 4 ukers praksis). Det tredje året består av forskningskunnskap og masteroppgave.

sykepleier-med-stetoskop-cingulum

AKS utenfor Norge

Løfter mann blikket og ser utenfor Norden, så har rollen som AKS eksistert i mange år. Faktisk helt siden midten av 1960-tallet. I utlandet er AKS bedre kjent som «Nurse Practitioner», forkortet NP. I USA ble rollen etablert fordi man så at organiseringen av helsetjenesten måtte endres. I de landene som har utviklet sin AKS-rolle lengst, ser man at AKS har forskrivningsrett på medikamenter, henvisningsrett til utvidet diagnostikk (eksempelvis røntgen og blodprøver), samt at de kan sette diagnoser. Dette er ikke på plass i Norden enda, men i Finland har AKS nå fått forskrivningsrett på enkelte legemidler.

Hva gjør AKS’erne i norge?

Per i dag er det rundt 150 sykepleiere som er ferdig utdannet Avansert Klinisk allmennsykepleier i Norge. Disse finner man rundt om i kommunehelsetjenesten, både på sykehjem og hjemmesykepleier. Arbeidsoppgavene er organisert noe ulikt, men flere har kombinasjonsstillinger. Det innebærer at de har både klinisk praksis og fagutvikling. Det er også flere AKS’ere som jobber i akuttmottak på sykehus, da eksempelvis på sykehuset i Drammen. Der har AKS’ene ansvar for å ta innkomst på pasienter som kommer med mistanke om FCF og andre avanserte oppgaver. Her stiller stiller sykepleierne diagnoser og forskriver smertestillende. Les mer om AKS-sykepleierne i Drammen her!

Avansert klinisk allmennsykepleie er en forholdsvis ny rolle i helsevesenet, som jeg håper at alle profesjoner vil ta godt imot. For til syvende og sist så handler det om hva som er best for pasienten.

Petter Ek Dahlgren
Sykepleier og masterstudent AKS

Relevante produkter

sutur-sett-cingulum

Bli en mester på å suturere –
Kjøp settet her!

Lommekirurgi-bok-cingulum

En håndbok i kirurgisk arbeid – Kjøp den her

skrivetips-for-studenter-bok-cingulum

Skriv bedre oppgaver med denne supere skrivetipsboken for studenter!
Kjøp den her

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: