Hypofysen

Det endokrine systemet i kroppen har mange deler som jobber sammen med flere andre organer i kroppen, blant en av disse er hypofysen. La oss bli litt bedre kjent med hypofysen.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Hypofysinen er en hormonproduserende kjertel omtrent på størrelse med en fingertupp. Hypofysen er kontrollert av hypothalamus i hjernen. 

Hypofysen er knyttet til hjernen via hypofysestilken, og ligger hypothalamus. Selv om den er ganske liten har den en viktig oppgave som har mye å si for kroppens funksjoner. Blant hormonene som produseres av hypofysen er follikkelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH), adrenokortikotropt hormon (ACTH), thyroideastimulerende (TSH), veksthormon (GH), samt prolaktin (PRL). Disse er i hovedsak hormoner som stimulerer eller hemmer produksjonen av andre hormoner i kroppen. I tillegg dannes melanocyttstimulerende hormon (MSH) i hypofysens midtlapp.

Hypofysen deles i to lapper, forlappen og baklappen. Forlappen er også kjent som kjertelhypofysen (adenohypofysen). Den bakre lappen er kjent som nevrohypofysen og er mindre enn forlappen.

Bilde: Pexels.com

Hypofysens to deler:

Hypofysen kjører ikke sitt eget løp uavhengig av andre systemer i kroppen. Endokrinsystemet er nettopp avhenging av feedback fra kroppen. Hypofysen er også underrettet hypotalamus da det skiller ut flere faktorer som sikrer produksjon og utskillelse av hormonene hypofysen produserer. Disse inndeles i aktiverende og hemmende faktorer.

Aktiverende faktorer:

 • Veksthormonfrigjørende faktor (GHRH)  som stimulerer VH-produserende celler.
 • ACTH-frigjørende faktor (CRF)  som stimulerer ACTH-produserende celler.
 • Gonadotropinfrigjørende faktor (GnRH)  som stimulerer LH- og FSH-produserende celler.
 • Thyreotropinfrigjørende faktor (TRH)  som stimulerer TSH-produserende celler.

Hemmende faktorer:

 • Dopamin hemmer prolaktinproduserende celler, men kan hemme VH- og ACTH-produserende celler.
 • Somatostatin hemmer ACTH-, VH- og TSH-produserende celler.

Forlappen

Forlappen er laget av av flere ulike typer av kjertelceller. Blant disse cellene er:

 • Thyreotrope celler, som skiller ut thyreoideastimulerende hormon og stimulerer produksjonen og utskillelsen av hormonet tyroksin (T4).
 • Somatotrope celler, som skiller ut veksthormon (somatotropin, VH).
 • Kortikotrope celler, som skiller ut adrenokortikotropt hormon (ACTH).
 • Gonadotrope celler skiller ut follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH).
 • Laktotrope celler, som skiller ut prolaktin, som stimulerer melkeproduksjon hos kvinner.

Baklappen

Baklappen fungerer som et slags lager for hormonene antidiuretisk hormon (ADH) og oxytocin. Disse er på en måte behovshormoner som kroppen slipper ut når de trengs. For eksempel ved lengre perioder med dårlig vanntilførsel eller hvis blodtrykket blir lavt kan kroppen slippe ut ADH for å stimulere nyrene til å ta vare på mer vann. Oxytocin derimot har en viktig rolle i dagliglivet i sosiale sammenhenger, men og i sammenheng med svangerskap og fødsel.

Kilder: SNL – Hypofysen

Les også:

Ødemer – hva er de?

Tvilling-til-tvilling transfusjonssyndrom

DAVID prosedyre – hva er det?

Fra nettbutikken: