Ødemer – hva er de?

Ødemer kan finnes i flere former i flere steder av kroppen som i form av lungeødemer, og ødemer i beina. Det finnes også andre steder i kroppen hvor uønsket væskeansamling kan forekomme. Men hva er egentlig et ødem?

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudenter og redaktør hos Cingulum AS.

Man sier at den største andelen av kroppen er vann, og at vannet i kroppen er godt fordelt er det en god grunn til. Det er flere viktige systemer og organer involvert i nettopp å sikre dette, men det er ikke alltid kroppen klarer å sikre dette. La oss se litt på hvordan noen av disse systemene og vann og væskeansamling i kroppen er relater til ødemer

Hva er ødemer?

Opprommene mellom de forskjellige cellene i kroppen fylles av vevsvæske. Dette er også hvor mye av utvekslingen av væske mellom cellen og omgivelsene, samt andre produkter og avfall fra intracellulære aktiviteter. Et ødem er kjent som en sykelig økning av mengden med vevsvæske. Man kan få ødemer over de fleste delen av kroppen, men det er aller vanligst å få dem i bena, og kanskje armene.

Væskeansamlingen gjør gjerne at bein og armer ser svært hovne ut. Dette kan skje av en samling av årsaker, som venene i beina sin svekkede evne til å bære blodet tilbake til hjertet mot gravitasjonskreftene. En annen årsaken kan være dreven av manglende muskulatur som hjelper venene med denne oppgaven.

Bilde: Shutterstock

Det finnes flere typer ødemer som kan skyldes for eksempel organsvikt eller skade, og i seg selv føre til seriøs sykdom. Lungeødemer, for eksempel er vannansamling i lungene, er i seg selv en seriøs tilstand. Ofte skjer dette på grunn av høyt trykk i kapillærårene i alveolene, eller kan være et resultat av hjertesvikt eller annen hjertesykdom. Men det kan finnes andre underliggende årsaker som man bør ta hensyn til. Hvis væskeansamlingen og trykket i lungene øker for mye vil ikke pasienten kunne sikre nok oksygen til organene. Man kan også oppleve surkling og økende tungpust.

Risikofaktorer for ødemer

Det er ikke alle som er like utsatt for å utvikle ødemer. Noen risikofaktorer er sykdommer som fører til svekkelse av hjertemusklatur eller generell hjertefunksjon. Andre risikoer kan også være knyttet til kroppens evne til å sikre væskeutveksling. Man ser gjerne også at ødemer, spesielt i beina, er mye vanligere blant eldre, som også ofte har større sjanse for å ha andre sykdommer og tilstander. Det er ikke alltid en diagnose eller tilstand er den eneste årsaken som forårsaker ødemer, det kan komme som et resultat av flere samvirkende faktorer.

Ødemer på cellenivå

Å se hvordan ødemer kan identifiseres på mikroskopiske bilder kan være en svært god egenskap. Men det er ikke alltid dette er første steget i det diagnostiske arbeidet da ødemer for det meste kan diagnostiseres på bakgrunn av ultralyd, symptomer, pasienthistorikk og andre prøver.

Lungødem under lysmikroskop. Bilde: Shutterstock

Les også:

Jernlunger og polio

Pacemaker – hva gjør den og hvordan fungerer den?

Hva feiler det deg? – En innføring i SAMPLER og OPQRST

Fra nettbutikken: