Insulin og diabetes – hvorfor er det så strengt?

Diabetes er en diagnose som er blitt ganske vanlig. Mange lever akkuratt som oss andre, med unntak fra blodsukkersjekking og insulintakning.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

diabetes-cingulum
Bilde:pexels.com

Diabetes er en stadig vanligere sykdom som berører mange. Diabetes kommer i varierende grader og påvirker hverdagen til den som har det på mange måter. Fra å måtte følge med på blodsukkeret gjennom dagen, være obs på føling og andre symptomer, passe på hvis man skal drikke alkohol og ta riktig dose med insulin. Noen opplever at de føler seg syke eller generelt dårlig form hvis de har alt for høyt blod sukker. Ettersom hvilken type diabetes og hvor alvorlig den er for enkelt personen kan man også oppleve at diabetes setter stopper for noen ting. Man kan ikke alltids spise og drikke så mye man vil, da blodsukkeret kan bli svært høyt. Men det er ikke høyt blodsukker som er farligst. Det er derimot det lave blodsukkeret.

diabetes-insulin-cingulum
Bilde: pexels.com

Insulinadministrering

Å administrere insulin krever en god forståelse av konsekvensene ved feildosering, og hvordan man tilpasser dosering med forskjellige blodsukkerverdier. Ofte er det legen som bestemmer hvor mye insulin en person skal bruke som standard, og hvor mye de skal bruke ekstra ved høye verdier. Det er da disse nivåene annet helsepersonell og personen selv følger når de administrer insulin.

For helsepersonell er det derimot veldig strengt rundt nettopp dette. Bare fordi man er helsepersonell eller gjort deler av et helserettet studie betyr ikke det at man er autorisert eller generelt tillatt å gi en pasient insulin. Da kreves videre kursing eller opplæring. Men hvis det ikke er mulig så er man bare nødt til å se om noen andre kan utføre denne type behandling. Selv om insulinadministrasjon ikke er en svært komplisert behandling er det utrolig viktig å gjøre det riktig. Dette er nettopp fordi konsekvensene kan være katastrofale hvis man feiladministrerer. Resultatet kan i værste fall være død, og ansvaret faller på den som administrer insulin. Da er det bedre å være på sikre siden og la noen som er kurset godt utføre dette.

Hva er insulin?

Insulin er et peptid hormon som hjelper kroppen bryte ned glukose så energien som er lagret i disse molekylene kan brukes. Det hjelper kroppen ved å skille ut enzymer som binder til glukose og omdanner det til pyruvat, melkesyre eller etanol (for det meste kun i planter). Det er glukagon omgir den motsatte effekten av insulin ved å frigjøre lagrede sukkermolekyler og omdanne dem til glukose. Disse er en del av den utrolig viktige evnen til kroppen å sikre funksjon.

diabetes-cingulum
Bilde: pexels.com


Les også:

Hva er ADHD egentlig?

Fibromyalgi – hva er det?

Mental Helse – Hvordan være en god støtteperson?

Fra nettbutikken: