Luftredning og dens rolle i helsevesenet

Mennesker som trenger hjelp og akutt redning er ikke alltid innen for ambulansene sin rekkevidde. Da tyr man gjerne til luft redning hvis mulig, men det er ikke bare dette luft ambulansene gjør.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Skred, utilkommelige steder og hastetransport av pasienter er noen av de situasjonene som legger til rette for at nettopp luftambulanse og luftledning kan bli nødvendig. Ikke alle sykehusene har samme kapasitet eller ekspertise tilstede og pasienter kan derfor også trenge å bli transportert dit de kan få riktig hjelp og behandling.

norsk-luftambulanse-luftredning-cingulum
Bilde: Norsk Luftambulanse

Uvurderlig helsehjelp

Luftambulanser og redningsmannskap er med på mange ulike redningsoperasjoner hver dag. Som ambulansen jobber de på utkalling. Når noen trenger hjelp men ambulansene ikke kommer frem på grunn av terreng eller tid blir det gjerne luftambulansen som flyr ut for å forsøke å redde liv. Akuttmedisinen yter en uvurderlig innsats som er med å rede liv. Uten nettopp akuttresponsen ambulansen og luftambulansen tilbyr hadde mye av helsehjelpen tilbudt på sykehuset vært mye vanskeligere. Mange liv er lettere å redde, og mange mennesker lever bedre liv takket være de som jobber innen akuttresponsen i helsevesenet.

Når pasienter trenger akutt overflytning til andre sykehus, eller organer som skal transplanteres må forflyttes raskt hjelper luftambulansen til. Slik rekker de raskere frem, og arbeidet kan fortsette der pasientene er.

Hvem er luftambulansen i Norge?

Den norske luftambulansen er i seg selv en selvstendig veldedig organisasjon som jobber på oppdrag fra staten. De jobber både innen forskning og aktiv akuttmedisinsk arbeid i felt. Stiftelsen arrangerer en rekke kurs og konferanser for blant annet for ambulansepersonell, brann- og politimannskaper, sykepleiere og leger. De jobber aktivt for å heve den akuttmedisinske kompetansen i landet. De finansierer også økt akuttberedskap i norske kommuner, for eksempel ved utplassering av hjertestartere og opplæring av brann- og helsepersonell.

Da det er denne stiftelsen som drifter luftambulansene i Norge kan man se dem som samarbeidspartnere med sykehusene. De har stasjoner som de jobber utifra, og har på den måten en kontraktvis avtale med sykehusene og staten om å fortsette det livsviktige arbeidet de gjør den dag idag.

Har du lyst til å lære mer om luftambulansen i Norge? Les mer her.

Les også:

Fra forsvaret til å være sykepleier på legevaktbil

Hjelpepleier, sykepleier og lege

EKG og hjertebank

Fra nettbutikken: