Fra forsvaret til å være sykepleier på legevaktbil

Før jeg ble sykepleier jobbet jeg i Forsvaret, da som medic og instruktør i sanitet for befalselever. I Forsvaret er det stort fokus på prehospital behandling og det var dette jeg hadde min interesse for. Som jeg brukte å si til befalselevene jeg holdt kurs for; det er kanskje ikke det kuleste kurset, men det er det kurset jeg kan garantere at dere kommer til å få bruk for i det sivile liv.

Skrevet av Kristina Sand, sykepleier.

Legevaktbil-legevakt-cingulum
Legevaktsbilen i Stavanger brukes når leger og sykepleiere rykker ut til saker i nærmijøet. Bilde: Kristina Sand.

Hvorfor legevakten?

I 2018 fikk jeg studentstilling på legevakten og valgte å fortsette da jeg fikk tilbud om vikariat. Legevakten tilbydde mye av det jeg ville ha, selv om målet mitt med å studere sykepleie var å fortsette i Forsvaret etter endt studie. Jeg har alltid drømt om å kjøre blålys og jeg kan huske fra jeg var liten at jeg hadde så lyst til å være en av de som kunne hjelpe mennesker der de var. Men siden jeg ikke gikk ambulansefag på videregående tenkte jeg at det bare måtte bli med drømmen.  

Legevakten hadde en enorm faglig kompetanse og et vanvittig godt samarbeid mellom leger og sykepleiere. De hadde også en god blanding av spesialsykepleiere og nyutdannede sykepleiere. Med en trinnvis opplæring i innskriving, telefonkompetanse, vaktleder og utrykningskompetanse følte jeg at dette var en jobb jeg ikke kunne si nei til. 

Sykepleier i utrykning? 

Stavanger er én av få legevakter i landet som drifter legevaktsbil med sykepleier og lege. Ved andre legevakter kjører kanskje legen alene eller sammen med førstehjelper. Før legevaktsbilen ble satt i drift i Stavanger var taxi hyppig brukt som transport for legene. Som sykepleier på legevaktsbilen må vi ha en viss operativ funksjon. Vi samhandler mye med andre nødetater og institusjoner og skal ha en funksjon hvor vi tilrettelegger for legens arbeid ute hos pasienten, kunnskap om bruk av utstyr i bilen og medisinhåndtering. Vi skal også kunne gå inn som støtte for ambulansepersonell ved behov.

Les også:

Hvordan er det å være sykepleier på legevakten?

Veien til blålys

I februar 2021 ble jeg kalt inn på kontoret til avdelingslederen og fikk levert kursplanen for 160-kurs i hånden. Dette er et kurs man må ha for å kunne kjøre utrykning. Her lærer man kjøreteknikker, måter å håndtere andre trafikanter på og hvordan begrense risikoen det innebærer å kjøre utrykning. I Stavanger får man dette kurset betalt av legevakten mot at man binder seg opp til 15 måneder i jobb. 


Kurset var intensivt, lærerikt og sinnsykt slitsomt. Det å kjøre utrykning i åtte timer krever sin kvinne og mann, så all ære til ambulansesjåførene i Nord-Norge og ellers ute i distrikene hvor avstandene er lengre enn vi kan forestille oss. 

Jeg har alltid drømt om å kjøre blålys og jeg kan huske fra jeg var liten at jeg hadde så lyst til å være en av de som kunne hjelpe mennesker der de var.

Kristina Sand

Hva rykker vi ut på? 

På vakt som utrykningssykepleier går man med nødnett og mottar de aller fleste utalarmeringene som AMK sender ut. Legevaktsbilen er kommunal, så det er legevaktsslegen som bestemmer hva vi skal rykke ut på. 

Veldig mange utalarmeringer er problemstillinger som ambulansetjenesten er så drillet på at det rett og slett ikke er bruk for oss. Eksempler på dette kan være brystsmerter eller mistanke om hjerneslag, disse pasientene har en «rød linje» inn til sykehuset og i disse tilfellene kan faktisk legen være et forsinkende ledd. 


Vi rykker ut på ganske mye, både rødt og gult, vi har til og med noen grønne. Røde kan være ulykker, intokser, hjertestanser eller pustevansker. Gule kan jo være alt mellom himmel og jord og de grønne er ofte veneflonhjelp til sykehjem eller hjemmesykepleie. 

I tillegg til utalarmeringene vi får fra AMK får vi mye oppdrag fra egen legevaktssentral. Vi har mange bekymringsmeldinger fra pårørende eller politi. Det er også en del psykiatri, det skal man ikke legge noe skjul på. Noen vakter kan det føles som vi ikke gjør noe annet enn psykatrivurderinger. Ofte må legen melde seg inn som opptatt til AMK fordi vi står i et oppdrag fra egen sentral. 

Kristina-Sand-legebil-legevakt-sykepleier-cingulum
Kristina Sand er 30 år og fra Setermoen. Hun har vært 6 år i Forsvaret, og ble ferdig utdannet som sykepleier i 2019.
Bilde: Privat 

Hva er min rolle som sykepleier? 

Min rolle som sykepleier på legevaktssbilen står ikke nedskrevet noen plass. Ambulansetjenesten, spesialsykepleiere og legen har en definert rolle i akuttjenesten, men ikke sykepleiere. Dette kan føles vanskelig fordi det da er opp til hver enkelt hva man gjør det til. Personlig er jeg veldig pådriver for at vi må bli en del av teamet som jobber prehospitalt. Vi må tørre å ta plass ute, hjelpe ambulansen med pasientbehandling, kommunikasjon med AMK og utstyrskontroll. Jeg kan kun snakke for meg selv, men jeg har kjent på en vilje til å vise at sykepleiere er godt å ha prehospitalt. 

Jeg snakket med noen av legene jeg har kjørt med i det siste og spurt de hva de ser på som fordeler med å ha med sykepleier. Av ting som ble trukket fram var det farmakologi, pasientkjennskap og kjennskap til arbeidsmetoder og rutiner. Dette kan trekkes tilbake til det gode samarbeidet vi har mellom leger og sykepleiere inne på legevakten. 

Den første perioden jeg kjørte legevaktsbilen kjente jeg veldig på en usikkerhet. Jeg overtok radioen og fikk automatisk en puls på 120. Usikkerheten rundt hvordan vakten blir, hva som kommer til å skje og om jeg kom til å takle situasjonene under press. Etterhvert som tiden gikk fikk jeg mer ro og klarte å legge til side usikkerheten. Uforutsigbarheten i vakten kunne jeg ikke gjøre noe med og jeg skjønte fort at det var veldig slitsomt å stresse en hel vakt for ingenting. Det som skjer, det skjer. 

Sykepleier-legevakt-radio-cingulum
Det er mange forskjellige telefoner som kommer inn til legevakten, og mange forskjellige pasientmøter som venter.
Bilde: Privat.

De tøffe situasjonene

Jeg har nå kjørt bilen i over ett år. Det har vært mange vanskelige situasjoner vi har stått i, mange ting jeg aldri trodde jeg skulle måtte se og oppleve. Takket være godt samhold mellom sykepleier og lege er vi gode til å snakke om situasjonene i bilen, både før og etter.

Jeg husker spesielt godt en nattevakt vi rykket ut til en mulig hjertestans, det var 15 minutter å kjøre og adrenalinet pumpet godt hos både meg og legen. På veien ut gikk vi gjennom algoritmen for hjertestans, hvilket utstyr vi skulle ta med inn og hvem som skulle gjøre hva. Vi kom først til stedet og det hele var litt uavklart med paniske pårørende og en enorm språkbarriere. Det var første og eneste gang jeg har tatt med så og si alt av utstyr vi har i bilen.

Etterhvert kom to ambulanser og luftambulansen og det hele gikk godt, pasienten klarte seg og ble med inn til sykehuset. På vei hjem til legevakten snakket jeg og legen ut om situasjonen og hva vi kunne gjort bedre og hva vi gjorde bra. Til slutt gikk vi og byttet uniformer, da begge var gjennomsvette. Men så skal man nullstille, fylle på utstyr i bilen og være klare til neste oppdrag. 

I Stavanger har vi det sånn at dersom man har vært ute på oppdrag som oppleves spesielt tøffe har man mulighet til å bytte sykepleier på bilen, dersom det er en annen sykepleier på vakt med utrykingskompetanse. Vi får samtale med avdelingssykepleier og vi har nylig fått opprettet kollegastøtteordning. I tillegg har vi mulighet til samtale med bedriftshelsetjenesten eller psykiatrisk sykepleier som er ansatt på legevakten. 


Det har også vært veldig mange fine oppdrag som jeg også tar med meg videre. Vi møter mye takknemlighet fra pasienter, pårørende og ansatte på sykehjem og institusjoner. Jeg er selv takknemlig for muligheten til å bli bedre kjent med ansatte i spesielt ambulansetjenesten da det er de vi har mest samarbeid med. 

Man er blitt mange erfaringer rikere, men jeg er absolutt ikke ferdig. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg lærer noe nytt hver vakt, med unntak av de vaktene jeg ikke har bilen ute av garasjen. 

Andre artikler:

Sykepleier – fra kall til profesjon

Kan du være sykepleier i ambulansen?

Fra sykepleier til lege

Fra nettbutikken: