NEWSing av pasienter og hvordan det brukes

NEWS er en av mange metoder man bruker på forskjellige helseinstanser for å oppdatere basale funksjoner og tilstander hos en pasient. Når det er variasjoner i disse som ikke er forventet, eller som forverrer seg over tid er det et tydelig tegn til de som jobber direkte med pasienten.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum AS.

For pasienter på intensiv, eller akuttavdelinger, eller som det er kjent bekymring rundt er det vanlig å NEWSe oftere en det som er standard rutine. For eksempel kan det være lurt å NEWSe en pasient som som over natten er blitt høy febril. Vanligvis vil relevante medisiner og behandlinger bli gitt, men pasienten må observeres for å se om ønsket effekt kommer. Da kan NEWSing være et godt hjelpemiddel som en del av ABCDE og ISBAR vurderinger. Men hva er det NEWS inneholder?

NEWS 2 (National Early Warning Score 2)

Når man blir bedt om å NEWSe en pasient på sykehuset så er det NEWS 2 man referer til.

NEWS 2 henviser til en tabell som gir poeng til pasientens tilstand basert på hvilke verdier pasienten har. En total score av 5 eller mer er svært bekymringsfullt og akutt vurdering og eventuell behandling må tiltre. En verdi lavere en 5 er ikke nødvendigvis bekymringsfull derimot. Her er det da utrolig viktig å notere seg hvilken tilstand pasienten er i ellers. Er pasienten for eksempel diagnoser med et alvorlig tilfelle av kols med lav O2 saturasjon i blodet og høy respirasjonsfrekvens kan det være et naturlig symptom på sykdommen de har. I slike tilfeller er det da ekstra viktig å fokusere på når store endringer finner sted. Ifølge tabellen under kan du få et inntrykk av hvordan rutinene rundt behandling og NEWSing kan endre seg ved høye NEWS verdier.

NEWS-rutiner-Cingulum
En standardisert responstabell i relasjon til NEWS verdier. Kilde: EHåndboken ved Oslo Universitetssykehus

Men hva er det NEWS inneholder?

Respirasjonsfrekvens

NEWS stiller spørsmål ved hva pasientens respirasjonsfrekvens er, altså hvor mange komplette inn og utpust blir gjennomført på ett minutt? Da er den ideele verdien mellom 12 og 20. Når verdiene er innenfor idealverdiene får pasienten 0 poeng. Puster pasienten veldig fort eller veldig sakte er disse begge tegn vi må være obs på. Rådfør deg med kollegaer og ta til betraktning pasientens historikk og tidligere verdier. Har pasienten normalverdier som ikke samsvarer helt med standardverdiene?

Oksygenmetning

Videre ber NEWS om oksygenmetningen i blodet til pasienten. Maksverdien er 100% og vil si at hemoglobin kompleksene i blodet klarer å bære maksimalt med 02 molekyler rundt i kroppen. Hvis denne verdien er under 96, men over 93 får pasienten 1 poeng. Hvis verdien er 92 eller 93 får pasienten 2 poeng, og alt lavere enn 92 gir 3 poeng. Lav oksygenmetning i blodet kan være svært bekymringsfullt, og man vil ofte se at pasienten naturlig prøver å kompensere for dette ved å få en høyere respirasjonsfrekvens. Men dette er ikke alltid tilfelle da andre tilstander kan være involvert.

NEWS ser også på om pasienten får O2 tilførsel, eller om de puster på egenhånd. Om de får pustehjelp får de automatisk 2 poeng. Dette er fordi nedsatt evne til selvoksigenerkng allerede er relativt bekymringsfullt. Men dette må også sees i kontekst av pasientens tilstand ellers.

Blodtrykk

NEWS fokuserer mest på det systoliske blodtrykket når man ser på blodtrykk. Men man kommer fremdeles til å legge inn det diastoliske trykket i programmer som DIPS. NEWS gir derimot kun poeng for det systoliske. Et trykk på 90 eller lavere gir 3 poeng, men gjør også et trykk på 220 eller mer. Et trykk på 91-100 gir 2 poeng. Og et trykk på 101-110 gir 1 poeng. Da er den ideelle verdien mellom 111-219. Mange pasienter kan oppleve at blodtrykksmedisiner kan hjelpe noe på dette. Lavt blodtrykk kan i en del tilfeller bli behandlet med Ringer intravenøst, samt med medikamenter. 

Puls

Hjertefrekvens er et annet viktig punkt man må sjekke i NEWS. Høy eller lav puls kan være veldig bekymringsfullt utifra pasientens tilstand. Normalverdier er mellom 51-90, imens verdier mellom 41-50 samt 91-110 gir 1 poeng. Verdier mellom 111-130 gir 2 poeng. Og verdier på 40 eller lavere, eller 131 og høyere gir 3 poeng.

Bevissthet

Bevissthetsnivå er også viktig for NEWS. Hvis pasienten er våken og virker klar får man 0 poeng. Men hvis pasienten har en påvirket bevissthet kan dette være bekymringsfullt. Hvis pasienten bare sover kan det da være lurt å vekke dem eller komme tilbake litt senere og vurdere på nytt. Men det er viktig at dette blir vurdert helst på samme runde og ikke avventet flere timer. En påvirket bevissthet, hvis man oppdager den tidlig, kan hjelpe diagnostisere og behandle en underliggende eller forverrende tilstand raskere, og bedre prognosen.

Temperatur

Temperatur er et annet viktig parameter for NEWS. Normal verdier faller mellom 36.1 og 38. Verdier mellom 35.1-36, samt 38.1-39 gir 1 poeng og verdier på 39.1 og høyere gir 2. Verdier på 35 grader eller lavere derimot gir 3 poeng.

NEWS-2-Cingulum
NEWS 2 Tabell med verdier og poeng. Kilde: EHåndboken ved Oslo Universitetssykehus

Da kan du kanskje litt mer om observasjonshjelpemiddelet NEWS 2 eller iallefal fått en liten oppfriskning av det. Det er lurt å kunne i alle grunnleggende pasientmøter. Normal verdier for alle aldersgrupper finner du på vårt medisinske referansekort


Andre artikler:

Hva feiler det deg? – En innføring i SAMPLER og OPQRST

ISBAR

Anafylaksi og avocado

Fra nettbutikken: