Palliativ behandling – hva er det?

Palliativ behandling er vanligvis sist på listen i en lang sykdomsperiode. Når pasienten blir terminal eller ingen annen behandlingmetode er ønskelig er det snakk om smertelindring og å bevare pasientens verdighet som står i hovedfokus.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Medisin og helsefag sitt mål, for det meste, er jo sykdomsbehandling i håp om at pasienten kan bli frisk. Men det er ikke alltid dette er mulig. Noen ganger forblir man på det helsenivået man var, andre ganger blir det noe forbedring. Imens andre ganger blir det uheldigvis mye værre, og noen gang med ingen håp om forbedring. Da blir palliativ behandling et relevant tiltak for å gjøre den siste tiden til en svært syk pasient litt bedre.

Bilde: fra artikkel Verdighetsenteret.

Vurdering

Det finnes mange måter å gå frem med palliativ behandling ettersom pasientens behov og sykdomsforløp. Av de vanligste metodene har man smertelindring som hovedkomponent. Morfinadministrering er da en av mange normale medisineringer for palliative pasienter.

Men når det vurderes om palliativ behandling er riktig steg for pasienten varierer det hvordan man kommer frem til dette. Hvis pasienten selv er så dårlig at de ikke kan kommunisere sine egne ønsker må verge/pårørende ta denne vurdering sammen med lege. Dette er ofte ikke en lett samtale å ta. Det å bestemme at man ikke skal forsøke flere behandlingsmetoder og heller la skjebnen ta sin gang krever mye av de som tar valget. Mange opplever det som et tap, at man ikke lenger har krefter til å prøve alt. Men det er mye større enn som så. Palliativ behandling er sjelden førstevalget og man har vært utrolig sterk lenge, både som pasient og pårørende.

Å endelig kunne gi slipp på smerten og endelig kunne slappe litt av på tross og sykdom er nok etterlengtet etter en hard sykdomsperiode. Og når ingen andre behandlinger kan tilby håp om bedring må man rette fokuset mot å sikre luvskvaliteten den siste tiden. Om den så blir 6 år eller 2 uker. Gode minner, og godt samhold kan være en trøst for mange.

Rollens tyngde

Det er ikke lett å være verken pasient eller pårørende når dårlige nyheter kommer. Da er det sjelden lett å være helsepersonell også. Å være den som veileder og bistår i valget og tilretteleggingen av palliativ ehandling bærer et enormt ansvar. Den forståelse og støtte man da kan tilby kan da være helt uvurderlig.


Lær mer om palliativ behandling:

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/palliativ-medisin/

https://kreftforeningen.no/om-kreft/behandling/lindrende-palliativ-behandling/

Les også:

Hvordan er det å være pårørende når man jobber med akuttmedisin?

Når et pasientbesøk er over

Overgangen fra å kunne bo hjemme, til sykehjemsplass eller eldrehjem

Fra nettbutikken: