Studie og jobb innen helsefag

Praksis og jobb innen det feltet man studerer er en uvurderlig mulighet til å plukke opp praktiske egenskaper og anvende teorien fra klasserommet.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Om du studerer medisin, sykepleie, vernepleie, psykologi eller helsefag er alle disse studiene fulle av fag som er teoretisk tunge. Med all den teorien er det ikke alt man kan lære fra praktisk arbeid i møte med pasienter. Derimot, kan mange forskjellige typer pasientmøter kan muligens hjelpe deg forstå og huske noe av teorien bedre. Men hvordan skal man gå frem om man ønsker å jobbe innen helsefag, før eller under studiet?

Å kunne jobbe innen helsefag ved siden av studiene eller i feriene gir deg en god mulighet til å øve på praktiske egenskaper som å legge PVK eller ta blodprøver. Disse er blant mange ting man kun kan bli god på gjennom å øve og prøve. Å bli god på å gjenkjenne tegn på sykdom og fallerende allmenntilstand som kan være vitale for videre behandling er også blant det man bygger erfaring på.

pvk-cingulum
prematur-baby-i-kuvøse-cingulum

Assistentstilling før eller ved studiestart

Noen helseinstanser holder åpent for å ansette personell som ikke har noen tidligere helsefaglig erfaring. Da blir man gjerne assistent i en form eller annen med oppgaver knyttet til stell og hjelp på forskjellige deler av avdelingen. Å kunne komme i møte med helsevesenet fra innsiden tidlig og lære om mulighetene man kan ha innad i helsevesenet kan være utrolig viktig. Hvis du har en ide av hva slags yrke du går til kan det være lettere å bestemme seg om det er dette man virkelig ønsker å jobbe med. Er man også i starten av studieperioden er det også lettere å kunne få en deltidsstilling i flere forskjellige helseinstanser. Her kan man da jobbe når man har tid ved siden av studiet, det hjelper litt på student lommeboka. Å kunne jobbe med noe som er relevant til det man studerer kan føles svært verdifullt da man på mange måter sikrer en form for aktiv læring, selv uten å føle at man nødvendigvis studerer.

studie-jobb-helsefag-cingulum
Bilde: pexels.com

Sommerjobb

Det er ikke alle som har kapasitet til å jobbe ved siden av studiene, enten fordi studiene er for tunge og tidkrevende, eller av andre personlige grunner. Og det er helt ok, ikke alle lærer like fort, og noen ting krever mer av deg. Da er det viktig å kunne fokusere på det som trengs. Det kan derimot da bli mer aktuelt å jobbe på feriene. Når sykehusene utlyser sommerjobber på slutten og starten av året ser man en enorm konkurranse for noen av stillingene. Mange finner at sommeren er den eneste gode tiden hvor de kan jobbe sammenhengende over en lengre periode mellom skoleårene.

Les også

Studietips for anatomi

Eksamensprep og studieplanlegging

Hvordan forberede seg best til neste studieår?

Fra nettbutikken