Antibiotika og resistens

Antibiotika er kanskje medisinverdens mirakel, men og dens mareritt. Idag ser vi en økt resistens og bruk av nettopp antibiotika, og dette er svært bekymringsfullt av flere årsaker. Det er viktig å bruker kritisk tenkning og medisinvett når man vurderer brukere av nettopp antibiotika.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum AS.

Antibiotika er en av mange behandlinger som kan være livsviktig for mange. Men det er viktig å sikre riktig bruk av antibiotika. Antibiotika er medisiner og kurer som enten dreper bakterier eller gjør at de ikke klarer å spre seg i kroppen. Vanligvis blir det gitt ved bakterielle infeksjoner men kan også bli gitt rundt medisinske inngrep som kan ha høy infeksjonsrisiko som ved en operasjon. Antibiotika bekjemper ikke virale infeksjoner.

Helsevesenet bruker per dags dato flere prosedyrer og kritiske vurderinger i behandlingsplanleggingen for å prøve å unngå unødig bruk av antibiotika. Dette er fordi økt antibiotikabruk også øker resistensen for denne typer antibiotika hos bakterier. Jo flere typer antibiotika som mister sin effekt på grunn av resistens i bakterier vil være med å øke dødeligheten av relativt enkle bakterielle infeksjoner. Dermed vil vi gjør alt vi kan for å forebygge nettopp dette. Men hvordan gjør vi dette?

antibiotika-cingulum
Bilde: Shutterstock

Pasientinformering

Leger, sykepleiere og annet helsepersonell kan ikke alltid observere og sikre at pasienter bruker antibiotikaen slik den er forskrevet. På sykehusene og andre helseinnstanser hvor pasienter er innlagt er dette som oftest relativt enkelt da en sykepleier som oftest er den som utlever antibiotikaen etter hva legen har ordinert. Men når pasienter får hjemmekurer som de administrerer selv, eller får hjelp av familie eller pårørende. Hvis man ikke innehar god forståelse av antibiotika bruk og mulig forebygging av unødig bruk av dette kan det være litt vanskeligere å forebygge nettopp dette. Derfor er det viktig å gi presis og god informasjon til pasienter og deres pårørende. Noen antibiotika kurer skal for eksempel gi hver 6. time, altså fire ganger om dagen. Hvis denne gis oftere eller mer sjeldent kan det ha innvirkning på hvor effektiv behandlingen er.

bakteriell-testing-antibiotika-cingulum
Bilde: Shutterstock

Når legen forskriver en to ukers antibiotika kur så er det i all hovedsak ment at man skal fullføre denne kuren selv om man føler seg helt frisk etter litt over en uke. Noen velger da kanskje å selv slutte å ta antibiotika kuren. Dette er ikke alltid så lurt. Ønsker man å avslutte en antibiotikakur tidlig bør dette skje i samråd med lege. Hvordan det kan påvirke hele sykdomsforløpet kan variere. Det varierer fra hvilken bakterie type som man forsøker å bekjempe, og hvilken type antibiotika som benyttes. Ved å avslutte en antibiotikakur tidlig er den største bekymringen at man ikke blir helt kvitt bakterien som gjør deg syk. Da kan den bygge seg opp igjen i kroppen, og kanskje bli noe resistent etter kontakt med antibiotika, og dermed bli vanskeligere å blitt kvitt. Mange infeksjoner og bakterier er også smittsomme, og jo lenger man selv bærer på den og er smittsom, jo lettere kan man spre det til andre.

Skal du ordinere, administrere eller motta en antibiotika? Bruk antibiotikavett og forebygg unødig bruk av dette!


Les også:

Infeksjonstegn å kunne

Sårstell – en kort innføring

Legemiddelhåndtering – hvorfor er det så viktig å kunne?

Fra nettbutikken: