Infeksjonstegn å kunne

Forebygging er den beste metoden å slippe unna infeksjoner, men når man først har fått en infeksjon kan det være greit å vite hvilke tegn man ser etter. Fra et sykdomsperspektiv kan symptomene variere veldig, men resultater fra blodprøver kan også hjelpe oss i diagnoseringsprosessen.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Det finnes flere måter en infeksjon kan bli introdusert til kroppen, og det er ikke alltid kroppen klarer å stoppe den tidlig. I noen tilfeller trenger kroppen litt hjelp til å bekjempe en infeksjon. Hvilken hjelp som er best kommer an på hvilken type infeksjon man har, og hvor mye den har utviklet seg. Men hvordan kan vi fange opp tegn på at man har en infeksjon, slik at vi kan starte behandling så tidlig så mulig?

Har du fått et kutt, hatt en operasjon eller liknende og du opplever rødhet rundt såret, hevelse, smerte og puss kan det være tydelige tegn på infeksjon. Men da ikke alle infeksjoner kommer inn via sår så er ikke slike symptomer alltid tilstede.

Kilde: pixels.com

Bakterielle infeksjoner og infeksjonstegn

Bakterielle infeksjoner kan smitte på mange måter om det er dråpesmitte, smitte via seksuell kontakt eller annet. Dråpesmitte er nok den smitte metoden som er aller vanligst da det kan smitte via sår, slimhinner og innpust. Men hvordan kjenner vi igjen en viral infeksjon fra fysiske tegn og blodprøve verdier?

En infeksjon grunnet bakterier utviklerer seg noe annerledes enn virale infeksjoner, men det betyr ikke at de kan være mindre farlige eller uforutsigbare. Men det kan være litt lettere å behandle.

Noen verdier fra blodprøver kan hjelpe oss bekrefte tilstedeværelse av en infeksjon. CRP (C-reaktiv protein) deriblandt er øker som regel mer ved bakterielle infeksjoner enn ved ukompliserte virusinfeksjoner. Men den hjelper oss ikke mye i å skille mellom bakteriell eller virale infeksjoner. CRP verdiene kan hjelpe oss ved å benyttes som et generelt mål på betennelse (inflammasjon) i kroppen. Den forteller oss derimot ikke om hvor i kroppen betennelsen sitter eller hva årsaken kan være. CRP verdien må alltid vurderes i sammenheng med andre funn og hos pasienten.

CRP skal normalt være under 5 mg/L og verdier starter på 0. Verdier som faller innenfor referanseverdiene er ikke av interesse, men verdier som er litt over trenger ikke være av spesiell betydning. Verdier over 40 mg/L er gjerne brukt som indikator på bakteriell infeksjon, men det finnes flere unntak. CRP tas som et stikk i fingeren og kun en dråpe blod er nødvendig.

Sammen med CRP ser man naturligvis på leukocytter og lymfocytter. Leukocytter kan vise hvor motstandsdyktig pasienten er mot infeksjoner. Høye verdier av leukocytter skyldes oftest bakterielle infeksjoner. Lymfocytter er også viktige for immunforsvaret og bekjempelse av sykdom, og høye verdier kan også tyde på infeksjon, eller annen sykdom.

Kilde: pixels.com

Virale infeksjoner og infeksjonstegn

Virale infeksjoner kan også smitte på mange måter om det er dråpesmitte, smitte via seksuell kontakt eller annet. Dråpesmitte er nok den smitte metoden som er aller vanligst da det kan smitte via sår, slimhinner og innpust. Men hvordan kjenner vi igjen en viral infeksjon fra fysiske tegn og blodprøve verdier?

Når kroppen opplever en infeksjon kan symptomene variere veldig imellom hver mulig infeksjonstype. Vannkopper, influensa og covid er veldig forskjellige typer virus infeksjoner med ganske forskjellige symptomer. Da kan det bli noe utfordrende å gjenkjenne når man kanskje har fått en viral infeksjon gjennom symptomer. Dette kan være lettere hvis man kjenner til forskjellige viruser. Men det er lett å slå seg til ro med å tenke at det kun er en forkjølelse som kommer til å gå over om et par dager.

Ved diagnostisering av en viral infeksjon er det viktig å huske at man ikke kan bruke kulturmedier for å sjekke tilstedeværelsen av et virus. Isteden må man bruke cellekulturer da viruser infiltrerer levende celler. Videre kan det være lurt å følge med på leukocytt og lymfocytt verdiene på blodprøvene. Men en sterk indikator på en viral infeksjon kan sees i et redusert antall nøytrofile granulocytter. Kroppen prøver å bli kvitt infeksjonen på egenhand, og makrofager og andre hvite blodceller klarer ofte dette. Når man blir eksponer til visse typer viruser kan man også bygge antistoffer for disse. Hvis ikke er det mulig forebygge og behandle noen virusinfeksjoner med vaksiner og antivirale medikamenter.

Kilder:

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/undersokelser/

https://www.lommelegen.no/undersøkelser/blodprover-og-normalverdier/


Andre artikler:

Alt du trenger å vite om hvite blodceller

Alt du trenger å vite om røde blodceller

Blodgass for dummies

Hva feiler det deg? – En innføring i SAMPLER og OPQRST

Fra nettbutikken: