ATMIST og MIST

Hva er ATMIS og MIST? Jo det er rask, effektiv og strukturert overlevering av informasjon.

Skrevet av sykepleier Tina Tangerud sammen med lege og sykepleier Anders Christoffersen.

ATMIST hjelper med rask og enkel overlevering 

Det vil nok være forskjeller for hvilket verktøy/forkortelser en tar i bruk i foretakene. Flere av oss har vært borti ISBAR og mange kollegaer i rødt er godt kjent med både ATMIST og MIST. Vi i Cingulum har tidligere skrevet om ISBAR her. Denne gangen vil vi sette fokuset på verktøyet ATMIST og MIST. Poenget med ATMIST er å sikre at overlevering av pasienten blir så effektiv som mulig. I tillegg er det for å belyse eller avklare raskt hvor alvorlig pasientens tilstand er, eller kan utvikle seg til å bli. 

Les om ISBAR her.

Vi vet at kommunikasjonssvikt er noe somblir mer og mer gjengående i alle foretak. Alt fra nødetater, journalister, politikere med mer. Kommunikasjon er alltid noe som vi kan utbedre. Vi trenger sikre og enkle huskeregler for å kunne effektivt gi den informasjonen som er vesentlig der og da. I en stressende situasjon kan det være svært gunstig å dra frem kortet – for å ikke vase seg inn i informasjon som kanskje ikke er helt relevant innledningsvis. 

ATMIST-Legevakt-cingulum
ATMIST referansekortet kan gjøre en stor forskjell i feltarbeidet.

Men hva er ATMIST og MIST?

Dette er akronymer eller forkortelser om du vil. Alså står hver bokstav for noe vi skal huske. Et akronym er både en hukommelsesteknikk og en måte å strukturere informasjon. 

  • Age – Her drar du inn informasjon som fødselsdato, kjønn og eventuelt kjente diagnoser. Ting som er rene fakta. Eks: «Dette er Ola, mann 23 år med kjent diabetes type 1» 
  • Time of incident or start of symptoms (Tidspunkt for skade eller start av symptomer) – Nå skal du nevne når skaden skjedde eller når symptomene oppstod. Eks: «Kolliderte med bil klokken 18:00 altså for 2,5 timer siden» 
  • Mechanism of injury or medical complaint (Skademekanisme eller hovedsymptom) – Nå er det på tide å nevne fakta som potensiell energimengde, hvordan skaden skjedde, fallhøyde eller hovedproblem. Eks: «Pasienten var fører i bilen som kolliderte inn i fjellveggen, fartsgrensen på stedet var 80km/t og airbag var utløst. Pasienten var fastklemt i bilen og ble klippet løs av brannvesenet» 
  • Injuries and findings (Skader og kliniske funn) – Her rapporterer du hvilke skader og kliniske funn du har funnet i dine undersøkelser. Eks: Han har et kutt over venstre øye samt i bakhode. Det observeres flere store blåmerker over brystkassen» 
  • Signs and symptoms (Tegn og symptomer) – På dette punktet er det på tide å komme med relevante tegn og symptomer som du har avdekket. Nå rapporterer du eks vitalia som puls, blodtrykk, respirasjon. Du kan også nevne ting som GCS, ACVPU, EKG funn, VAS og funn på askultasjon. 
  • Treatment given (Behandling gitt) – Her gir du rapport over den behandlingen og tiltak du har iverksett. Dette kan være ting som etablerte i.v tilganger, administrerte medisiner og påsetting av tourniquet. Husk å nevne dose og administasjonsmåte for de medisinene du har gitt. 

ATMIS-blokk-cingulum
ATMIST notatblokken ser slik ut, den inkluderer også andre akronymer som kan være lure å kunne.
ATMISt-blokk-cingulum
Her har du ATMIST notatsidene.

MIST

MIST er en kortere form for ATMIST og kan være noe enklere å huske. MIST står kort og greit for

  • Mechanism of injury (Skademekanikk)
  • Injuries found (Skader observert og funnet)
  • Signs and symptoms (Tegn og symptomer)
  • Treatment (behandling gitt)

Noen ypperlige situasjoner for bruk av ATMIS og MIST er alle situasjoner hvor vi overleverer ansvaret for en pasient til noen andre. Eksempler på dette kan være.

Legevakt

Kan også fungere godt for rask overlevering fra legevakt til ambulanse. Det er ofte «røde responser» fra legevakt til sykehus. Det kan fint gå «en kule varmt» og det er ikke all informasjon som blir videreformidlet. 

Traumemottak

Traumemottak kan være en ypperlig situasjon å bruke ATMIST. Det er raskt, enkelt og tidsbesparende for en pasient som er meldt inn til traumemottak. Det gir samtidig en haug med nyttig informasjon til de som tar imot pasienten. 

First responder 

Kan også brukes av first responder for å overlevere informasjon til helse. De vil gjerne være først på stedet i distriktene. Da kan dette være et supert system å bruke for å informere om pasientens tilstand, før ambulansen kommer, så vel som når ambulansen ankommer stedet. 

Alt i alt er ATMIST et veldig godt verktøy.

Vi i Cingulum er såpass fornøyde med ATMIST konseptet at vi utviklet både et referansekort som gir rask oversikt over alle punktene og et blokk hvor du fyller ut informasjonen underveis. ATMIST kortet inneholder også ISBAR regelen om du foretrekker denne. God kommunikasjon redder liv. 


Les også:

Hvordan er det å være sykepleier på legevakt?

Kan du være sykepleier i ambulansen?

Hva gjør en lege på legevakten egentlig?

Fra nettbutikken: