Hvorfor bli fastlege?

Jeg starter med den brutale sannheten: Det at jeg skulle ende opp som allmennlege hadde jeg aldri trodd. Under studietiden var jeg av den oppfatning at fastlegelivet var ensformig, lite sosialt og kjedelig. Jeg drømte om en spesialisering innen kirurgi eller anestesi.

Skrevet av Katharina Pracon, allmennlege og faglig ansvarlig lege på legevakt

Da det var tid for distriktsturnus endret nok noe av oppfatningen seg. Jeg oppdaget at fastlegelivet var noe helt annet enn jeg hadde sett for meg, men var allikevel ikke helt frelst. Det var først da jeg etter noen år jobbet litt tilfeldig som fastlegevikar at jeg oppdaget det vakre en fastlegehverdag bringer med seg og hvor givende denne spesialiteten er. 

Viktigheten av å lytte

Noen år tidligere hadde jeg på legevakten, en ung kvinne som pasient. Hun var alvorlig syk med spiseforstyrrelse og rusmisbruk. Jeg husker veldig godt konsultasjonen, den gjorde et stort inntrykk på meg den gang. Senere dukket hun altså opp som pasient på dette fastlegekontoret hos meg. Hun kom utelukkende til konsultasjon, fordi hun hadde sett at det var jeg som skulle være vikar, med ønske om å fortelle meg at den konsultasjonen på legevakten noen år tidligere hadde endret livet hennes. Nå hadde hun startet en lang utdannelse, sluttet helt med rus, og lever et sunt og godt liv. Hun var så takknemlig og glad for at jeg hadde reddet livet hennes den gangen. 

Da lærte jeg viktigheten av å lytte, se pasienten, forstå, veilede og følge opp. Samtidig overveldes jeg av takknemlighet for den tilliten jeg får av pasientene mine til å ta del i deres innerste tanker og bekymringer. Som menneske utvikler jeg meg stadig i møte med nye mennesker og deres livserfaringer, og jeg er stadig nysgjerrig og ønsker å lære mer. 

Hun kom utelukkende til konsultasjon fordi hun hadde sett at det var jeg som skulle være vikar, med ønske om å fortelle meg at den konsultasjonen på legevakten noen år tidligere hadde endret livet hennes.

Katharina Pracon
Katharina-Pracon-instagram-doktordamen-1
Gjennom sin Instagramprofil ønsker Katharina å spre helsekunnskap, bidra til bedre folkehelse og bryte tabuer.

Hva kreves for å bli fastlege?

For å bli fastlege kreves det et spesialiseringsløp som har endret seg litt de siste årene. Jeg følger en gammel ordning der det kreves arbeid i åpen uselektert praksis, veiledningsgruppe i 2 år, smågruppe, individuell veiledning, kurs og et «sykehusår». Sistnevnte er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon. Det anbefales minimum 6 måneder i godkjent utdanningsvirksomhet der det er ansatt en overlege i full stilling.  

For meg var veiledningsgruppe en meget god erfaring. Ikke bare var det en arena for å diskutere fag og erfaringer med likestilte, men jeg fikk også gode vennskap og mange fine opplevelser med på kjøpet.  

Hvordan bli god fastlege?

For å bli en god fastlege bør man ha en bred kunnskap om undersøkelse, behandling og forebygging av sykdom. Man bør holde seg faglig oppdatert på oppfølging og medisinering av kroniske tilstander. Jeg tror det å se sin begrensing og erkjenne når behovet for endring melder seg, er viktig for et langt løp, uansett hvilken spesialitet man er i.

Arbeidshverdagen som fastlege

Som fastlege har du mulighet til å legge opp arbeidshverdagen din selv. Mange av mine fastlegekollegaer trapper i perioder ned til færre kurative dager, og fyller resten av uken med andre ting som politisk arbeid, forskning eller jobbet helt annet sted. Det er fint å kunne styre hverdagen og fylle den med det man ønsker. Men ingen av de jeg kjenner har gitt helt slipp på fastlegelivet – og det må jo være en grunn til det.

Ingen av de jeg kjenner har gitt helt slipp på fastlegelivet – og det må jo være en grunn til det.

Katharina Pracon

Min arbeidshverdag som allmennlege

Jeg har riktignok tatt en liten pause fra den «vanlige fastlegejobben» for tiden. Dette fordi jeg ønsker forandring og innhente erfaring og inspirasjon fra andre steder, som jeg kan ta med meg tilbake i fastlegehverdagen. 

Jeg klarer heller ikke helt å gi slipp på de gode samtalene og oppfølgingen av pasienter, så jeg vender stadig tilbake til legekontoret og tar imot pasienter ukentlig. For uansett hvor mye gøy man skulle finne på utenfor legekontoret så er det for meg nettopp på fastlegekontoret der magien skjer og der dagene aldri er de samme. Det er der jeg utvikler meg mest som lege og menneske.

I allmennpraksis får man følge pasientene gjennom mestring av livets utfordringer, bli kjent med familier, se sykdom, forebygge og behandle. Det er en spesialitet som gir et faglig bredt spekter av ulike diagnoser, aldere, sosioøkonomisk status. Det er familievennlig yrke- uten vakter om du ønsker det. Eller der du kan supplere med ekstra legevakter- det er helt opp til deg. 

For uansett hvor mye gøy man skulle finne på utenfor legekontoret så er det for meg nettopp på fastlegekontoret der magien skjer og der dagene aldri er de samme. Det er der jeg utvikler meg mest som lege og menneske. 

Katharina Pracon

Men det er i alle fall ikke ensformig, usosialt og kjedelig, og jeg føler meg heldig som har valgt denne spesialiteten!

/Katharina Pracon


Kort om Katharina:

Katharina-Pracon-fastlege-cingulum
  • Ferdigutdannet ved Medical University of Warsaw i juni 2009.
  • Turnustjeneste ved Drammen sykehus, distriksturnus i Røyken.
  • Jobbet 6 mnd som frivillig lege på Filippinene i nødhjelp ved flom og på barnehjem, fødeklinikk, sykehus og fengsel.
  • Startet spesialisering i allmennmedisin i 2013, og har siden da jobbet på fastlegekontor, sykehjem, helsestasjon for ungdom.

Jeg jobber for tiden som faglig ansvarlig lege på legevakt. I tillegg er jeg medgrunder i Lillelab, der jeg utvikler helse og førstehjelpskurs på nett for småbarnsfamilier og innen kvinnehelse. Ved en tilfeldighet i pandemien fikk jeg dele fra legehverdagen på SoMe, noe jeg har fortsatt med i ønske om å spre helsekunnskap, bidra til bedre folkehelse og bryte tabuer rundt blant annet kvinnehelse (…overraskende nok da jeg egentlig aldri har vært flittig bruker av SoMe?)


Produkter for og av helsepersonell

EKG-referansekort-cingulum

EKG medisinsk referansekort

Solid og grundig EKG referansekort på norsk. Kortet dekker informasjon som er nyttig både for nybegynneren og den drevne. Se det medisinske referansekortet her.

lege-nokkelring-cingulum

Nøkkelring, lege

Os av yrkesstolthet med egen nøkkelring for legene. Norsk på ene siden og engelsk på andre siden. Se legenøkkelringen her.

lege-toymerke-cingulum

Tøymerke, lege

Lege-tøymerke med borrelås til å feste på uniformen eller utstyr. Se legetøymerket her.

Katharina-Pracon-instagram-doktordamen-2
FØLG KATHARINA på Instagram da vel. Du finner henne som @doktordamen

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: