Nyfødtsykepleier, et snevert arbeidsfelt? Tro om igjen!

Nyfødtsykepleierne er med på starten av mange liv, men er også på de tyngre tidene. Å ta seg av og hjelpe med alle de nyfødte kan gjøres i flere avdelinger av behandlingsektoren av helsevesenet. Som nyfødtsykepleier kan man jobbe med mer enn man kanskje skulle tro.

Skrevet av Linda Welde Hagen, @nyfodtsykepleier på instagram

Hvert år vil omtrent 10 % av alle nyfødte har behov for behandling og sykepleie etter fødselen (Folkehelseinstituttet, 2020). Og i Norge fødes ca. 5% prosent av alle barn for tidlig (St.Olavs Hospital). Hos oss har ikke pasientene sykdom eller utfordringer i et spesifikt organsystem. Våre pasienter representerer hele spekteret av sykelighet og diagnoser. De kan være stabile premature eller nyfødte som trenger kortvarig behandling. Eller det kan være tilstander der barnet har svikt i ett eller flere organsystem og har behov for høyintensiv og langvarig behandling og sykepleie (Nyfødtsykepleier, funksjons- og ansvarsområde). Stadig mer medisinsk og teknologisk utvikling og behandling har gitt et bedre behandlingstilbud med bedre utfall og økt overlevelse. Men disse kommer også med en pris med tanke på barnets beste. Herifra vokser det dermed frem store utfordrende etiske problemstillinger. 

Man møter på babyer, med og uten utfordringer helt på starten av livet, som nyfødtsykepleier.

Nyfødtsykepleierrollen som en støttespiller

Å jobbe som nyfødtsykepleier er så givende og spennende, men også ekstremt utfordrende. Vi er med nybakte foreldre på opp- og nedturer. Vi deler glede, men også sorg. I vår jobb er vi barnets viktigste stemme, både på godt og vondt – og i tillegg til å ivareta de minste pasientene skal vi også ivareta og støtte hele familien. Vi skal være til stede for den nye mammaen og pappaen som plutselig opplever en krise fordi graviditeten ikke ble som den skulle eller fødselen ikke gikk som ønsket. Vi skal støtte foreldre som opplever sorg over at barnet som ikke var friskt eller at barnet ikke får vokse opp.

pediatrisk-referansekort-cingulum
DET PEDIATRISKE REFERANSEKORTET til Cingulum har også APGAR-score.

Men vi skal også dele de små gledene, som første gang mor eller far får ha barnet ute i kenguru, eller skifte den første bleien. Den dagen barnet klarte å spise et helt måltid selv, eller dagen det veide over 1 kg. Daglig står vi i situasjoner der det er viktig å bevare håpet, se de små fremgangene og gledene. Vi skal lære og undervise foreldrene å lese barnet sitt og legge til rette for samspill, tilknytning og et utviklingstilpasset miljø. I tillegg skal vi ivareta og observere barnet. Systematisk følge med på vitale parameter og kunne identifisere endringer i sykdomstilstand og svikt i ett eller flere organsystem. Nyfødtsykepleieren må også kunne håndtere og anvende avansert medisinteknisk utstyr da mange av våre pasienter har behov for høyintensiv behandling.  

Jeg synes jobben som nyfødtsykepleier er helt fantastisk, men også utfordrende og krevende. Ingen arbeidsdag er lik, og daglig får man faglige utfordringer grunnet spekteret av diagnoser og utfordringer hos pasientgruppen. 

Våre pasienter er ikke små voksne, og nyfødtsykepleieren må derfor inneha en annen kompetanse enn den man nødvendigvis lærer på sykepleierutdanningen. I tillegg til kompetanse om sykdom, anatomi og behandling, må vi vite hva vi kan gjøre for å bl.a. tilrettelegge for barnets utvikling gjennom å forhindre smerte, stress og ubehag. Samt hvordan skape best mulig tilknytning mellom foreldre og barn under situasjonens forhold. 

Noen babyer starter livet med en periode i kuvøse.

Hvordan blir man nyfødtsykepleier, og hvor kan man jobbe? 

I 2020 ble nyfødtsykepleierens funksjons- og ansvarsområde utarbeidet og publisert. Denne satte for første gang på papir det ansvaret vi som jobber med premature og kritisk syke nyfødte har. Dermed ble også viktigheten av å ha sykepleiere med denne spesialiseringen mer synlig.

For å bli sykepleier med master i avansert klinisk nyfødtsykepleie må man – naturlig nok – ha en bachelor i sykepleie først. Videre må man ha karaktersnitt C og ha jobbet minimum 2 år som sykepleier i 100% stilling. Ett av disse må være på avdeling med syke nyfødte. I dag er det kun Lovisenberg diakonale Høyskole som tilbyr denne utdanningen. 

Sykepleiere med master i avansert klinisk nyfødtsykepleie har flere jobbmuligheter enn man kanskje tror. Det virker jo som et ganske snevert arbeidsfelt. Men i tillegg til å jobbe på nyfødtintensivavdelinger kan man jobbe på barneavdelinger, hjemmesykehus, ambulante team og på helsestasjoner. Jeg kunne sikkert skrevet i mente det å jobbe som nyfødtsykepleier. Men jeg håper at dette har gitt et lite innblikk i hvor kompleks men fin pasientgruppen vi jobber med er. Og at noen kanskje har lyst til å begynne å jobbe på en nyfødtintensiv avdeling for å bidra til å gjøre det beste for våre minste. For det er sant som de sier: små føtter setter dype spor – det ser vi hver dag! 

Kilder:


Andre relevante artikler:

Pasientmøtet når pasienten er et barn

Hva er en jordmor?

APGAR score og bruken av det

Tvilling-til-tvilling transfusjonssyndrom

Relevante produkter: