Sondeernæring

Når næringsbehov og evne til å få i seg nok mat, av forskjellige grunner, blir nedsatt eller borte kan sondeernæring være et midlertidig eller langtidsløsning for noen.

Skrevet av Heidi Lovise Rognhaugen, medisinstudent og redaktør hos Cingulum.

Sondeernæring er et alternativ mot selvstendig ernæring som kan komme av mange forskjellige årsaker. Svelgevansker, sykdom, stort næringsbehov som ikke er dekt, eller andre besvær knyttet til å få i seg nok og riktig næring er av noen grunner til hvorfor sondeernæring blir et alternativ for noe pasienter. Men hvordan fungerer det egentlig?

Hvordan ligger sonden?

En sonde ligger som en en slange som går via nesen og ned til magesekken. Denne sikrer at sobdematen kommer helt frem til magesekken uten problemer. Det er viktig å sikre at man ikke legger sonden feil slik at blir lagt i lungene. Logisk nok er det jo ikke her mat annen næring helst skal ankomme. Det kan også skje, dog noe sjeldnere, at man lager et hull et sted på vei ned og selve sondetuppe ligger et sted i pleurahulen. Hvis det ikke oppdages tidlig at sonden er lagt feil, og sonden aktivt pumper kan dette ha katastrofale følger. Derfor er det viktig å fge fastsatte prosedyrer.

Mengde og hastighet

Det er leger som fastsetter hvilken hastighet, hyppighet, varighet og menge en pasient skal få med sondeernæring. Disse endres ofte over tid. Hvis pasienten for eksempel er svært underernært og nesten ikke klarer å spise kan det være aktuelt å begynne med relativt små doser. Over tid kan man da trappe dette opp hvis pasienten ikke får noen negative bivirkninger eller blir dårlig. Det er viktig å observere hvordan allmentilstanden er, men og hvordan pasienten reagerer på nettopp sonden. Noen er ekstra ømfintlige på det å ha noe som en sonde i halsen. De kan oppleve på få brekningen, føle at de må kaste opp og i værste tilfelle kan det oppleves så ille at de kanskje river sonden ut selv.

Hvem er sonden for?

At sonden ligger nærmest permanent er kun i de tilfeller hvor dette er høyst nødvendig. Det finnes og mulighet hvor noe nær kan gis intravenøst eller via porter koblet på ved andre metoder. For en nasogastrisk sonde er ikke den eneste typen sonde som finnes.

Folk i alle kan få sonder, alt fra nyfødte babyer, unge voksne til de eldste i saimfunnet. Alle som har behov for sonde kan få det.Les også:

Ernæring – hva bør du huske?

Næringsstoffer – hva og hvorfor.

Vitaminer, det du trenger å vite. Og dos & dont´s av vitamin tilskudd.

Fra nettbutikken: