Hva gjør en fysioterapeut?

For det er som regel det hjelpen handler om, deltakelse og mestring i eget liv.

Skrevet av Hilde Sandvik-Olsen, Fysioterapeut

Hilde Sandvik-Olsen her. Jeg bor i Kristiansand med mann og to barn. Jeg har studert årsstudium i psykologi og fysioterapi i Oslo. Og har jobbet som fysioterapeut siden endt turnustjeneste i 2011.

Tidligere har jeg jobbet i nærmere 10 år i spesialisthelsetjenesten innenfor fagområdet muskel- og skjelett, og sykelig overvekt. Jeg jobber nå i et tverrfaglig gruppeteam på en DPS, og kan ikke tenke meg noe mer spennende enn samspillet mellom kropp og psyke. På Instagram kontoen min @fysiohilde uttrykker jeg meg om tema jeg brenner for innen helse.

Hilde-Sandvik-Olsen-fysioterapaut-cingulum-uteportrett
Hei! Jeg heter Hilde og er fysioterapeut.

Hva jobber en fysioterapeut med?

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Det er et rikt og spennende fag der du kan møte mennesker i alle deler av et livsløp. Alt fra å veilede en gravid kvinne med bekkenløsning i trening, vurdere motorisk utvikling hos barn på en helsestasjon, og bassengtrening for barn med spesielle behov. Vi kan også bistå i vurdering om en akutt rygg skal opereres eller behandles konservativt, mobilisere en nyoperert opp fra sengen på et sykehus, trene finmotorikk med en slagpasient, veilede en person med angst til å tørre å bli andpusten, og trening for å bedre funksjon for at eldre skal klare seg selvstendig hjemme lenger – bare for å nevne en noe.

Variert hverdag

Når noen trenger hjelp av en fysioterapeut handler det som regel om at de har pådratt seg en form for begrensning i hvordan de kan bruke kroppen, som en skade, sykdom eller smerte. Noe som hindrer at personen for eksempel klarer hverdagslige oppgaver, eller delta aktivt/sosialt i jobb og andre sammenhenger. For det er som regel det hjelpen handler om, deltakelse og mestring i eget liv. Det kan også handle om forebygging, for eksempel innen idrett, fallforebygging hos eldre, eller forebyggende trening for å unngå sykemeldinger i en bedrift.

Alvorlighetsgraden og omfanget i forhold til hva pasienten trenger hjelp til kan variere mye, og vil avhenge av hvor i du jobber. Alt fra liv og død etter en bilulykke med multitraume på et sykehus, til å møte en person med smerte i kneet etter en vridning på håndballbanen på et institutt.

Kroppen i bevegelse

Det refereres til «muskel- og skjelettsystemet», som er en betegnelse på at kroppen er et bevegelsesapparat med ledd, knokler og muskler. På studiet lærer du blant annet om anatomi, altså hvordan kroppen er satt sammen, fysiologi, hvordan kroppen fungerer, og bevegelslære- kroppen i bevegelse. Det er viktig å lære om normal bevegelse for å kunne vurdere hva som eventuelt avviker, og videre veiledning tilbake til gunstig bruk av kroppen.

Hilde-Sandvik-Olsen-fysioterapaut-arbeidsplass-cingulum
Variert hverdag og ulike pasienter med ulike plager, preger hverdagen til Hilde

Hvordan kan du bli fysioterapeut?

Fysioterapi er en 3-årig utdannelse som du kan ta ulike steder i landet. «Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. I turnustjenesten er det en fordel om du er villig til å flytte på deg, da det ofte er rift om de plassene som er lokalisert sentralt i de store byene. Det er også mulighet for å ta videre master innen ulike fagområder.

Hvilke muligheter har man som utdannet fysioterapeut?

Når jeg var ferdig utdannet, var det mye snakk om at det var vanskelig å få jobb. Jeg opplevde at det var vanskelig å få fast jobb, men at det var mulighet for kortere/lengre vikariater. Det er en kjempefin måte å få variert erfaring på, selv om det også kan være krevende å kun vite noen måneder frem i tid om gangen. Slik jeg ser på det i etterkant, så ville jeg ikke vært det foruten.

Jeg fikk jobbe i flere ulike team med varierte problemstillinger og samarbeide med ulike profesjoner, som ga meg en fin bredde med erfaring. Etter hvert når jeg hadde jobbet noen år, fant jeg mer og mer ut hvilket retning jeg ønsket å spisse meg inn mot. Det kan nemlig bli en annen vei enn den du siktet deg inn på i utdannelsen. Jeg har inntrykk av at mange fysioterapeuter også jobber som noe annet enn i en direkte «fysiojobb», altså at utdannelsen gir et grunnlag for andre muligheter.

Hvor kan man jobbe?

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement. Det er altså muligheter innenfor mange ulike instanser.

/Hilde Sandvik-Olsen

Hilde-Sandvik-Olsen-fysioterapaut-turvei-cingulum
Følg gjerne Hilde på Instagram under @fysiohilde

Relevante produkter


Vis frem yrkestittelen din med en nøkkelring som oser av yrkesstolthet! Bruk den på ID-kortet, nøkkelknippet eller på sekken.

Kjøp nøkkelringen her

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: